Słownik

osobowość

Względnie trwały zestaw cech psychicznych i emocjonalnych w określonej konfiguracji, decydujących o odmienności i niepowtarzalności każdej osoby. W dużej mierze kieruje on zachowaniem, reakcjami na zachodzące zdarzenia i wchodzeniem w kontakty z otoczeniem społecznym. Decyduje także o stylu i efektywności radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych.

W najbardziej potocznym rozumieniu osobowość jest tym, co nazywamy charakterem.