Słownik

obserwacja psychologiczna

Jedna ze swobodnych metod badania psychologicznego, polegająca na obserwacji wszelkich możliwych do obserwowania aspektów zachowania osoby badanej. Obserwacja może być prowadzona niezależnie od innych metod badawczych lub też połączona na przykład z wywiadem psychologicznym.