Słownik

neurotyzm

Cecha osobowości będąca przeciwieństwem stabilności emocjonalnej (cechy te stanowią dwa bieguny jednego wymiaru). Oznacza słabość emocjonalną, skłonność do łatwego reagowania silnymi emocjami, dużą męczliwość nerwową, skłonność do zaburzeń emocjonalnych. Określenie to bywa używane jako synonim niskiej odporności emocjonalnej.