Słownik

pytania cyrkularne

Metoda stosowana w systemowej terapii rodzinnej. Polega na zadawaniu tych samych pytań kolejno poszczególnym członkom rodziny. Przy każdym nowym pytaniu zmienia się kolejność odpowiadania.

Pytania mogą dotyczyć spraw rodzinnych, wzajemnych relacji, czy ewentualnych reakcji jednego z nich na zachowania innego z członków rodziny. Taki sposób zadawania pytań pozwala każdemu z członków rodziny przedstawić swój punkt widzenia na daną sprawę. Np. odpowiadając kolejno na pytanie: "jak zachowywałaby się mama, gdyby córka przestała przejawiać symptomy, z powodu których rodzina zgłosiła się na terapię?" członkowie rodziny mogą zacząć bardziej otwarcie się komunikować, poruszając przemilczane dotychczas kwestie.