Słownik

neurotransmisja

Proces przekazywania informacji w postaci impulsów elektrycznych w układzie nerwowym. Podstawowymi strukturami, biorącymi udział w neurotransmisji są komórki nerwowe (neurony) oraz łączące je synapsy.