Słownik

neuropsychologia

Dziedzina psychologii zajmująca się wszelkimi powiązaniami pomiędzy układem nerwowym a życiem psychicznym człowieka, szczególnie zaś zależnościami pomiędzy uszkodzeniami mózgu a szeroko rozumianym funkcjonowaniem psychicznym.