Słownik

neuron

Pojedyncza komórka nerwowa, budująca tkankę, z której składa się układ nerwowy. Poszczególne neurony wykazują przede wszystkim cechę pobudliwości elektrycznej, co umożliwia propagację pobudzenia elektrycznego w układzie nerwowym - pojedyncze komórki nerwowe komunikują się pomiędzy sobą poprzez synapsy i przekazują impulsy elektryczne pomiędzy różnymi częściami układu nerwowego.

W różnych częściach układu nerwowego neurony wykazują różną budowę, jednak zasadniczy schemat ich konstrukcji jest zawsze bardzo podobny. Prędkość przewodzenia impulsów elektrycznych przez komórki nerwowe jest różna i waha się pomiędzy 0,5 a 120 m/s.