Słownik

genogram

Schemat podobny do drzewa genealogicznego, w którym mężczyzn oznacza się trójkątami, kobiety kółkami, małżeństwa łączy się linią poziomą zaś kolejne pokolenia linią pionową. Przy każdej osobie zaznacza się m.in. charakterystyczne cechy, związane z nią ważne wydarzenia, choroby psychiczne czy alkoholizm. Genogram umożliwia poznanie dysfunkcyjnych "tradycji rodzinnych", nieświadomie przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Pozwala także przypuszczać, jaką wizję własnego życia pacjent otrzymał od rodziny.