Słownik

hipomania

Stan psychiczny zbliżony do manii, tyle, że o nieco mniejszym nasileniu. Stan hipomaniakalny często poprzedza właściwy stan maniakalny.