Słownik

mania

Zaburzenie nastroju, przeciwieństwo depresji (dwa te zjawiska stanowią bieguny jednego wymiaru zaburzeń nastroju), choroba objawiająca się patologicznie podwyższonym nastrojem, napędem psychoruchowym, pobudzeniem, podwyższeniem energii i napędu życiowego. Fazy manii występują w chorobie maniakalno-depresyjnej.