Słownik

identyfikowany pacjent

Zgodnie z koncepcją rodziny jako systemu, w którym poszczególne jego części są od siebie nawzajem zależne, w systemowej terapii rodzinnej "pacjentem" jest cała rodznia. Identyfikowany pacjent to osoba, ze względu na którą rodzina zgłasza się po pomoc, gdyż swoim zaburzeniem ujawnia problemy rodzinne.