Słownik

fototerapia

Jedna z metod leczenia depresji, polegająca na wystawianiu osoby chorej na działanie specjalnie dobranego światła. Idea fototerapii bierze się z obserwacji dotyczących tzw. sezonowego zaburzenia afektywnego (ang. seasonal affective disorder - SAD). Zaburzenie to występuje w tych okresach roku, kiedy ilość naturalnie występującego światła jest znacznie zmniejszona (jesień, zima, przedwiośnie). Problem SAD jest szczególnie wyraźny w rejonach świata objętych zjawiskiem nocy polarnej.

Fototerapia prowadzona jest z reguły w specjalnych oddziałach leczenia depresji (oddziały fototerapii), gdzie stosowane są lampy generujące oświetlenie o niezbyt dużym nasileniu. Może jednak polegać po prostu na częstym wystawianiu się chorego na działanie naturalnego światła słonecznego.