Słownik

etiologia

Przyczyny i pochodzenie choroby, ogół czynników powodujących zachorowanie.