Słownik

empatia

Cecha charakteru oznaczająca umiejętność współodczuwania emocji, emocjonalnego współbrzmienia z innymi. Jest czymś więcej, niż umiejętnością współczucia, ponieważ implikuje również umiejętność serdecznego przeżywania tych samych emocji, co inna osoba.