Słownik

introwersja

Cecha osobowości stanowiąca przeciwieństwo ekstrawersji (cechy te stanowią bieguny jednego wymiaru). Polega na skłonności do zamykania się w sobie, wycofanej postawy w kontaktach interpersonalnych, czasami skutkuje niechęcią do wchodzenia w kontakty społeczne. Osoby introwertywne są silnie pobudzone wewnętrznie, skoncentrowane na swoich wewnętrznych przeżyciach, w związku z czym z zasady nie poszukują stymulacji w otoczeniu, często spędzają czas w samotności, oddając się ulubionym zajęciom i pasjom.