Słownik

ekstrawersja

Cecha osobowości polegająca na poszukiwaniu przeżyć o charakterze społecznym, wynikająca z potrzeby stymulowania się bodźcami społecznymi. Na poziomie zachowania oznacza otwartość na ludzi, chętne nawiązywanie przyjaźni, poszukiwanie kontaktu z otoczeniem, łatwość wchodzenia we wszelkie relacje interpersonalne.

Ekstrawersja jest przeciwieństwem introwersji (cechy te stanowią bieguny jednego wymiaru).