Słownik

eustres

Stres pozytywny, mobilizujący i motywujący do działania. Pozytywny aspekt stresu. Przyjmuje się, że ten rodzaj stresu jest niezbędny dla wielu form ludzkiej aktywności, ponieważ mobilizuje człowieka do realizacji różnych celów.

Zobacz także: dystres