Słownik

derealizacja

Poczucie, że otaczający świat stał się nierealny, dziwny, obcy i nieznany. W bardzo delikatnym nasileniu derealizacja może być obecna w nerwicach, w umiarkowanym - w zaburzeniach z pogranicza. Poważnie nasilona występuje w psychozach.