Słownik

deprywacja potrzeby

Brak możliwości zaspokojenia jakiejś potrzeby (określenie używane czasem również dla określenia stanu psychicznego/emocjonalnego wynikającego z sytuacji takiego braku możliwości).