Słownik

depersonalizacja

Wrażenie nierealności własnej osoby, zaburzenie lub utrata poczucia własnej tożsamości, uczucie, że własna osoba jest obca, dziwna, nierealna, nierzeczywista. Delikatnie nasilona może być obecna w zaburzeniach nerwicowych i zaburzeniach z pogranicza. Poważnie nasilona występuje w psychozach.