Słownik

czynnik etiologiczny

Czynnik mający przyczynowy udział w powstawaniu choroby, zjawisko powodujące chorobę, będące jej przyczyną lub jedną z przyczyn.