Słownik

behawioralny

(od ang. behaviour - zachowanie) - dotyczący zachowania, związany z zachowaniem.

Określenie często używane także w odniesieniu do zjawisk i pojęć związanych z behawioralnym nurtem w psychologii i psychoterapii.