Słownik

bariera krew-mózg

Ogół mechanizmów zabezpieczających tkankę mózgu przed kontaktem z zawartymi we krwi substancjami szkodliwymi.