Słownik

autyzm

1. Objaw psychopatologiczny polegający na odsuwaniu się od otoczenia, nie nawiązywaniu kontaktu z otoczeniem, budowaniu własnego, hermetycznego, wewnętrznego świata własnych, czasem dziwacznych przeżyć. Częsty w psychozach, typowo w schizofrenii.

2. Cecha osobowości (przeciwieństwo syntonii), polegająca na tendencji do izolacji, samotnictwa, odsuwania się od środowiska społecznego, unikania towarzystwa. Osoba o dużym nasileniu cechy autyzmu stroni od wszelkich grup społecznych, woli przebywać sama, nie czuje się dobrze w szerszym gronie.

Potocznie określenie "autyzm" jest zazwyczaj kojarzone z autyzmem wczesnodziecięcym, który jest poważnym, złożonym i wieloobjawowym zaburzeniem rozwojowym.