Słownik

autopsychoterapia

Działania psychoterapeutyczne podejmowane we własnym zakresie i wobec siebie samego, mające na celu poprawę stanu własnego samopoczucia, poziomu przystosowania czy szerzej - zdrowia psychicznego. Przykładem są rozmaite techniki relaksacji i obniżania poziomu lęku. Również medytacja, sport a nawet modlitwa mogą być traktowane jako pewna forma autopsychoterapii.