Słownik

antyspołeczność

Ujawnianie cech aspołecznych i dodatkowo tendencji do występowania przeciwko społeczeństwu, skłonność do aktywnych zachowań uderzających w wartości społeczne, na przykład do zachowań agresywnych, przestępczych.

Antyspołeczność jest objawem częstym w dyssocjalnych zaburzeniach osobowości (in. osobowość antysocjalna, antyspołeczna, psychopatyczna).