Słownik

anhedonia

Zanik radości życia, brak możliwości czerpania zadowolenia z życia, cieszenia się życiem - objaw typowy dla depresji i depresyjnych zaburzeń nastroju, czasami obecny także w innych zaburzeniach, w których depresyjny nastrój jest objawem towarzyszącym.