Słownik

stalker

Stalker - osoba, która dopuszcza się stalkingu.