Słownik

nalokson

Syntetyczny analog morfiny – nie ma jednak własności narkotycznych, nie działa przeciwbólowo, nie zwęża źrenic.

Jest blokerem tzn. szybciej niż inne opioidy (przetwory maku np. morfina, heroina lub syntetyczne takie jak metadon i petydyna – Dolargan) łączy się z receptorami opioidowmi, wypierając inne cząsteczki i blokując receptory.

W praktyce oznacza to, że osoba zażywająca bloker nie będzie mogła poczuć uspokajającego i przeciwbólowego działania heroiny. Podanie osobie zatrutej np. heroiną szybko działającego noloksonu spowoduje szybsze jej odtrucie (u osób uzależnionych oznacza to szybsze wystąpienie zespołu abstynencyjnego).