Gorące wiadomości

Od dziś - bezpieczny Internet w świecie ciszy

Po raz pierwszy w Polsce dzieci niesłyszące mogą poznawać zasady bezpiecznego korzystania z Internetu w języku migowym z programem "3...2...1..Internet!." Ich przewodnikiem po przyjaznym cyberświecie w wersji migowej jest Krzysztof Hołowczyc.

Dziś podczas konferencji "Internet a dzieci niesłyszące - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez eliminowanie zagrożeń internetowych" zaprezentowane zostały materiały edukacyjne "3...2...1...Internet w wersji migowej" dla niesłyszących dzieci - uczniów klas IV-VI szkół specjalnych i integracyjnych. Projekt jest pionierskim przedsięwzięciem Polskiego Związku Głuchych, Fundacji Dzieci Niczyje i firmy Microsoft. Niezwykłość tej wersji pakietu dydaktycznego "3...2...1...Internet!" polega na atrakcyjnym przetłumaczeniu potocznego języka używanego przez młodzież na polski język
migowy.

Szacuje się, że w Polsce jest niemal 9 tysięcy niesłyszących i słabosłyszących dzieci.

W projekcie wykorzystano materiały edukacyjne "3?2?1..Internet!" przygotowane w 2009 roku przez Fundację Dzieci Niczyje, Microsoft oraz Fundację "Kierowca Bezpieczny". Cykl filmów animowanych wraz ze scenariuszem zajęć do samodzielnego poprowadzenia lekcji o bezpieczeństwie w Internecie, cieszył się dużą popularnością wśród nauczycieli i rodziców. Jak dotąd w zajęciach wzięło udział prawie sto tysięcy słyszących uczniów, a pakiety edukacyjne trafiły do 14 tysięcy polskich szkół podstawowych. Dzięki nowej inicjatywie zasady ochrony przed nietolerancją, przemocą i oszustwami w Sieci mogą poznać również uczniowie niesłyszący.

- "Nowoczesne technologie są dla dzieci słyszących oknem na świat, narzędziem do nauki i zabawy. A możliwości jakie stwarza Internet dla dzieci niesłyszących, które nie mogą komunikować się z innymi, tak jak my - słyszący - są jeszcze większe." - mówi Marek Kosycarz, dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej w polskim oddziale Microsoft. - "Mamy jednak świadomość, że dzieci niesłyszące też muszą nauczyć się bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw Internetu."

"Niesłyszące dzieci mają szczególną wrażliwość. Często są bardziej ufne od ich rówieśników, przez co bardziej podatne na wpływy, niestety również te złe." - tłumaczy prezes Polskiego Związku Głuchych Kajetana Maciejeska-Roczan. - Dlatego bez chwili zastanowienia zaangażowaliśmy się w projekt wspólnie z firmą Microsoft i Fundacją Dzieci Niczyje. Niesłyszące dzieci muszą uczyć się
bezpieczeństwa."

Nie ma dokładnych statystyk dotyczących liczby niesłyszących dzieci w Polsce. Według szacunków podopiecznych Polskiego Związku Głuchych 8 861 dzieci i młodzieży (niesłyszących i słabo słyszących) kształci się w różnych typach szkół(specjalnych i ogólnodostępnych) w tym 1 886 w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Według PZG liczba niesłyszących w Polsce może się wahać między 45 a 50 tys. Inne szacunki mówią nawet o 100 tysiącach niesłyszących.

"To duże przedsięwzięcie, mieliśmy dużo obaw, zwłaszcza w kwestii przekładu języka młodzieżowego używanego przez bohaterów kreskówek na język migowy." - wspomina Małgorzata Bezubik, koordynator projektu z ramienia PZG oraz tłumaczka.

- "Najwięcej problemów sprawiły nam słowa, które w języku migowym nie występują, takie jak: "gwiazda" w znaczeniu "celebryta" czy wyrażenie "Ale wstyd!" - tłumaczy Małgorzata Bezubik.

Dla dzieci niesłyszących od urodzenia, język polski jest językiem obcym. Stworzenie samych napisów do kreskówek, to było za mało, tym bardziej że 10-latki nie byłyby w stanie nadążyć z ich czytaniem. Dlatego też materiały "3...2...1...Internet!" zostały przygotowane w wersji z tłumaczami języka migowego.

Prace nad wersją migową zaczęły się wczesną wiosną, a zakończyły w sierpniu. Pięciu niesłyszących młodych lektorów wcieliło się w postaci bohaterów kreskówek, starając się przy pomocy mimiki i gestów przekazać jak najwięcej z treści i emocji zawartych w dźwięku.

Jak wyglądają zajęcia? Nauczyciel kolejno prezentuje dzieciom pięć odcinków kreskówki, w której bohaterowie spotykają się z ryzykownymi zachowaniami w Sieci: cyberprzemocą, kontaktami z nieznajomymi, ujawnieniem danych osobowych, kradzieżą własności intelektualnej i uzależnieniem od Internetu. Po obejrzeniu każdej z kreskówek uczniowie, w ramach ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, muszą dokonać wyboru pomiędzy zachowaniem bezpiecznym a ryzykownym. Następnie poznają możliwe konsekwencje swoich decyzji. Każda kreskówka ma do wyboru dwa zakończenia ? pozytywne, kiedy bohater zachowuje się bezpiecznie i negatywne, kiedy bohater zachowuje się ryzykownie. Dzieci uczą się przez zabawę. Ustalają własne zasady bezpiecznego korzystania z Sieci i spisują umowę z samym sobą, a więc jest szansa, że wnioski zapamiętają na dłużej.

Opublikowano: 2010-09-30

Źródło: Weber Shandwick


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz