Gorące wiadomości

Tydzień Świadomości ADHD - "Daj swemu dziecku szansę żyć niezwykle zwyczajnie"

Są ruchliwe i wszędzie ich pełno. Trudno im dostosować się do zasad obowiązujących czy to w domu czy w szkole. Są hałaśliwe, absorbujące, impulsywne. Szybko się dekoncentrują i nudzą rozpoczętą pracą. Często nie spełniają oczekiwań otoczenia, dlatego zarówno trudno jest być rodzicem dziecka z ADHD , jaki i nauczycielowi trudno mieć ucznia z ADHD w klasie.
A jednak dzieci z ADHD to zwyczajne dzieci, którym można i trzeba pomóc. To dlatego pierwsze polskie obchody Tygodnia Świadomości ADHD upływać będą pod hasłem: Daj swemu dziecku szansę żyć niezwykle zwyczajnie.

Tydzień Świadomości ADHD, który w tym roku w całej Europie obchodzony jest od 20 do 26 września, w Polsce zainauguruje dłuższą kampanię edukacyjną nt. ADHD. Długoterminowym zamierzeniem tej inicjatywy jest poprawa wizerunku dziecka z ADHD, poprzez zwiększenie zrozumienia i akceptacji dla chorujących na ADHD dzieci i walkę ze stereotypowym myśleniem o tym schorzeniu. Praktycznym celem, jakim stawiają sobie organizatorzy kampanii jest ułatwienie dzieciom z ADHD codziennego funkcjonowania w szkole, domu, grupie rówieśniczej, co przełoży się na zapewnienie im prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie w przyszłości.

Głównym adresatem tegorocznej kampanii są rodzice dzieci z ADHD. Im więcej będą oni wiedzieli o ADHD i rozumieli mechanizmy tego zaburzenia, tym życie zarówno ich dziecka, jak i najbliższego otoczenia będzie łatwiejsze. ADHD można oswoić, ale rodzice, oprócz tradycyjnych umiejętności wychowawczych, muszą nauczyć się regularnie organizować, kontrolować i planować życie swego dziecka, dawać mu pozytywne wsparcie, a kiedy trzeba konsekwentnie przypominać o obowiązujących jasnych zasadach. Wychowanie dziecka z ADHD można określić jako ?wyższy wymiar rodzicielstwa?. Kosztuje wiele czasu, energii i determinacji, ale daje szanse na to, aby rodzinne i szkolne życie dziecka z ADHD i jego powodzenie w przyszłości, były takie same, jak jego rówieśników.

Wiedza i umiejętność postępowania z dzieckiem z ADHD jest także niezbędna nauczycielom. Jeśli przyjąć za oficjalnymi statystykami, że ADHD diagnozowane jest u 5-7% dzieci, oznacza, że średnio w każdej klasie nauczyciel może trafić na ucznia z ADHD. Od tego czy potrafi mu pomóc i odpowiednio zorganizować jego pracę, zależą nie tylko szanse na sukcesy edukacyjne dziecka, ale także spokój i harmonia w całej klasie.

Rola nauczycieli jest tym większa, że to często oni, jako pierwsi sygnalizują rodzicom problemy z koncentracją, nadaktywnością, impulsywnością dziecka, a w konsekwencji z dostosowaniem się do reguł obowiązujących w szkole. Dobra i stała współpraca między szkołą i domem zwiększa skuteczność działań podejmowanych przez rodziców i nauczycieli. Rodzice powinni też wiedzieć, że to właśnie placówki systemu oświaty, a więc przedszkola i szkoły, a potem poradnie psychologiczno-pedagogiczne są w pierwszej kolejności obowiązane udzielić dzieciom z ADHD pomocy.

Podczas Tygodnia Świadomości ADHD w wielu miastach Polski uruchomione zostaną punkty konsultacyjne, w których rodzice i opiekunowie dzieci z ADHD będą mogli porozmawiać ze specjalistami. Psycholodzy będą dyżurowali w wybranych poradniach, odpowiadali na pytania zgłaszane telefonicznie oraz przez Internet.
Szczegółowy program Tygodnia Świadomości ADHD można znaleźć na portalu zdrowotnym linemed.pl, na którym uruchomiony został także wirtualny punkt konsultacyjny dla rodziców. Korzystając z opcji ?Zapytaj Eksperta? można zasięgnąć rady psychologa i otrzymać pomocne informacje jak radzić sobie i jak pomóc dziecku z ADHD.

Budowaniu świadomości problemu, jakim jest ADHD będą także służyły reklamy w prasie, radiu i telewizji. Do szkół podstawowych i gimnazjów trafią plakaty i broszury informacyjne. Ich zadaniem będzie pomóc nauczycielom, ale także za ich pośrednictwem, rodzicom rozpoznać objawy, które mogą świadczyć o ADHD u dziecka i pokierować ich pierwszymi krokami w poszukiwaniu skutecznej pomocy.

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministerstwo Zdrowia, Rzecznika Praw Dziecka, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Psychologii UW, Wydział Pedagogiczny UW, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia.

Tydzień Świadomości ADHD, to inicjatywa federacji europejskich stowarzyszeń ADHD-Europe, zrzeszającej organizacje pacjentów i rodziców dzieci z ADHD z 27 krajów Europy. W większości tych krajów Tydzień Świadomości ADHD obchodzony jest już od 3 lat.

Inicjatorem kampanii jest Polskie Towarzystwo ADHD, skupiające rodziców, psychologów, pedagogów, i wszystkich tych, którym bliskie są problemy i sprawy dotyczące ADHD. Towarzystwo powstało w 2005 roku w Krakowie i od 5 lat prowadzi intensywne działania mające na celu nagłośnienie i prezentowanie problemu ADHD zarówno szerokim gremiom społecznym, jak i urzędom i osobom mającym bezpośredni wpływ na jakość życia osób z ADHD.

Współorganizatorem kampanii i polskich obchodów Tygodnia Świadomości ADHD jest agencja marketingu medycznego Mondo. Agencja prowadzi od 3 lat ogólnodostępny portal zdrowotny www.linemed.pl, z którego korzysta ok. 200 tysięcy stałych użytkowników.

Opublikowano: 2010-09-23

Źródło: Mondo


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz