Gorące wiadomości

Weszła w życie ustawa o zakazie klapsa

Z dniem 1 sierpnia 2010 weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa zakazuje rodzicom stosowania kar cielesnych wobec dzieci (art. 96).

Zgodnie z ustawą, powstanie rozbudowana struktura urzędnicza: od Krajowego Koordynatora do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w randze ministra, przez wojewódzkich koordynatorów, po tzw. zespoły interdyscyplinarne w każdej gminie. W każdej gminie powstaną zespoły interdysplinarne, monitorujące nie tylko rodziny, w których występuje przemoc, lecz także przemocą zagrożone. Do ich uprawnień należeć będzie m.in.: zbieranie i przetwarzanie wrażliwych danych (takich jak np. nałogi, czy przebyte choroby) o sprawcach przemocy i ich rodzinach, także bez ich zgody ofiar przemocy (art. 9a, 9b, 9c ustawy).

Ustawodawca przewiduje w pierwszych zdaniach uzasadnienia do ustawy, że problem przemocy dotyczy połowy rodzin w Polsce. Oznacza to, że docelowo ok. 50% społeczeństwa ma zostać objęte systemem kontroli.

W razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny ma prawo, w porozumieniu z policjantem i przedstawicielem służby zdrowia, odebrać dziecko z rodziny i umieścić u innej osoby najbliższej, mieszkającej oddzielnie, lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. O swojej decyzji pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznie powiadomić sąd. Ewentualne zażalenie rodziny na decyzję pracownika socjalnego sąd ma obowiązek rozpatrzyć w ciągu 24 godzin (art. 12 a i 12 b).

Art. 275 a pozwala sądowi nakazać oskarżonemu o przemoc w rodzinie opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z ofiarą przemocy. Nakaz opuszczenia lokalu może być wydany niezależnie od tytułu prawnego sprawcy do lokalu, dotyczy zatem nie tylko lokali socjalnych, ale też spółdzielczych, własnościowych, czy domów stanowiących własność hipoteczną. Oznacza to, że sąd może pozbawić oskarżonego o przemoc w rodzinie prawa do przebywania we własnym mieszkaniu i nakazać mu jego opuszczenie. Nakaz taki wydawany będzie jeszcze przed rozpoznaniem sprawy, zanim we właściwym postępowaniu sądowym zapadnie wyrok, skazujący bądź uniewinniający.

Sąd może także orzec wobec sprawcy przemocy zakaz kontaktowania się z ofiarą, a także nakazać mu leczenie odwykowe lub udział w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych.

Przeciwko ustawie protestuje Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców, wskazując, że ustawa wprowadza w Polsce model szwedzki, czyli narzucone odgórnie bezstresowe wychowanie i ogromną władzę urzędników nad rodzinami. Protest przeciwko ustawie podpisało na stronach Stowarzyszenia już blisko 50 000 osób.

Pełny tekst nowelizacji można znaleźć na stronie Sejmu:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101250842.


Sonda:
Czy stosowanie klapsów w wychowaniu dzieci powinno być zakazane?

Opublikowano: 2010-08-01

Źródło: inf. wł.


Zobacz więcej wiadomościNapisz swój komentarz
Zobacz komentarze CzytelnikówZobacz więcej komentarzy