Gorące wiadomości

Prof. Gapik rezygnuje z przewodniczenia ZG PTT

Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego poinformował na stronie internetowej PTT, że w dniu 27 marca 2010 roku prof. Lechosław Gapik złożył wniosek o zawieszenie go w sprawowaniu funkcji Przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa. Wniosek ten poddał głosowaniu zarządu.

Ze względu na brak kworum i nieobecność w kraju niektórych członków ZG wynik głosowania nie jest jeszcze rozstrzygnięty.

W opublikowanym komunikacie Zarząd Główny PTT wyraził ubolewanie w związku z sytuacją powstałą po emisji programu "TVN Uwaga" dotyczącego metod pracy terapeutycznej Przewodniczącego ZG PTT prof. dr. hab. Lechosława Gapika. Zarząd Główny PTT wyraził także troskę i wyrazy solidarności z osobami, których dobra osobiste w jakikolwiek sposób ucierpiały w związku z opisywanymi w programie wydarzeniami.

W opublikowanym komunikacie czytamy:

"Zarząd nie dysponuje jakąkolwiek szczegółową wiedzą dotyczącą okoliczności zdarzeń przedstawionych w programie i z niecierpliwością i nadzieją oczekuje pełnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności tej bardzo przykrej dla całego środowiska PTT sprawy."

Opublikowano: 2010-03-29

Źródło: PTT


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz