Gorące wiadomości

Plany na Nowy Rok: zmiana zawodowa i równowaga

Miniony rok był inny niż wszystkie. Wyzwania związane z pandemią zmieniły także rynek pracy. Nastąpiło nowe otwarcie w rekrutacjach, skutkujące wzmożonymi poszukiwaniami kandydatów w wielu branżach. Według badania Pracuj.pl prawie połowa respondentów rozwinęła się zawodowo w minionym roku. Przekłada się to także na noworoczne postanowienia związane z karierą. Wyznaczyło je aż 6 na 10 badanych, a najczęściej dotyczyły zmiany pracy, rozwoju zawodowego i równowagi na linii praca ? życie osobiste.

Najważniejsze informacje:

  • połowa badanych ocenia 2021 rok dobrze pod względem pracy;
  • aż 72% planuje w 2022 roku podjąć ważne kroki w swojej karierze;
  • 6 na 10 wyznaczyło sobie zawodowe postanowienia noworoczne;
  • w ponad 1/3 przypadków postanowienia badanych dotyczyły równowagi na linii praca 0życie osobiste.

Rozpoczęty właśnie 2022 rok to już trzeci z kolei, w którym życie zawodowe Polaków przeplatać się będzie z pandemiczną rzeczywistością. Eksperci dostrzegają, że większość firm i pracowników nadspodziewanie sprawnie poradziło sobie w nowych okolicznościach z pracą w hybrydowych modelach, pojawiającymi się ryzykami czy obawami. Jednocześnie ewolucja rynku sprawia jednak, że coraz częściej planujemy różnorodne zmiany zawodowe - dotyczące pracodawców, specjalizacji, zarobków czy roli pracy w naszym życiu.

Jak pracownicy oceniają miniony rok i jak poradzili sobie z jego wyzwaniami zawodowymi? Czy podjęli postanowienia zawodowe na nowy rok? Zespół Pracuj.pl sprawdził to w grudniu 2021 roku w badaniu obejmującym 857 użytkowników serwisu, w tym 629 posiadających pracę.

Okazuje się, że mijający rok przeżyliśmy nie tylko w rytmie narzuconym przez obostrzenia, ale także w wielu wypadkach pod znakiem przyzwoitej sytuacji zawodowej. Blisko połowa respondentów Pracuj.pl (48%) ocenia 2021 rok pozytywnie pod względem pracy. Negatywne podejście do niego wyraziło wyraźnie mniej, bo tylko 29% badanych. Bardzo zbliżone opinie dotyczyły rozwoju zawodowego - połowa respondentów (49%) czuła, że zrobiła krok do przodu w karierze, a blisko co trzeci (31%) nie zgadzał się z taką opinią. Jak dowiadujemy się jednak z badań, te postawy nie powstrzymywały dążenia do realizacji dalszych zmian zawodowych we właśnie zaczętym roku.

W przyszłym roku aż ponad 70% respondentów planuje podjęcie poważnych kroków w swojej karierze. Pomocne bywają w tej kwestii postanowienia noworoczne związane z pracą - ponad połowa respondentów wyraziła zdanie, że mogą one stanowić skuteczną motywację do zmiany pracy.

- "2021 rok pokazał, że rynek pracy zareagował na pandemiczną rzeczywistość lepiej niż przypuszczano. Firmy poszukują nowych pracowników i zachęcają kandydatów wszelkimi dostępnymi sposobami. Mimo, że blisko połowa respondentów oceniła swoją sytuację zawodową w 2021 roku lepiej niż w 2020, to w wynikach badania widzimy otwartość na zmianę. Ponad połowa osób planujących zmiany zawodowe myśli o zmianie pracodawcy, podobny odsetek o zdobyciu nowych umiejętności. Otwarcie na zmianę zawodu jest trendem, który na przestrzeni ostatnich dwóch lat wyraźnie zyskał na znaczeniu. Początek roku to czas postanowień noworocznych i działań często związanych z pracą" - podkreśla Małgorzata Skonieczna, ekspertka ds. Badań Kandydatów w Grupie Pracuj.

Jeśli plany noworoczne tak skutecznie motywują część kandydatów i pracowników do pozytywnych zmian w pracy i życiu zawodowym to nic dziwnego, że większość badanych zamierzała je zrobić na właśnie rozpoczęty rok. To wynik zbliżony do ubiegłorocznego badania, w którym taką chęć zadeklarowało 59% badanych.

Czego dotyczą noworoczne postanowienia? Większość badanych, którzy je wyznaczyli pragnie w tym roku podjąć kroki w kierunku zmiany obecnej pracy (57%) lub rozwoju zawodowego (56%), przejawiającego się na przykład w nabyciu nowych umiejętności. Co ciekawe, drugi z wymienionych kierunków pokrywa się z ustaleniami ubiegłorocznych, międzynarodowych badań Pracuj.pl, The Network i Boston Consulting Group. Większość respondentów z Polski deklarowało wówczas, że dokształca się zawodowo przynajmniej w trakcie kilku tygodni w roku.

Wyraźnie rzadziej postanowienia dotyczą starań o podwyżkę (28%) czy o awans (18%). To może wydawać się zaskakujące w kontekście rosnącej dyskusji o presji płacowej ze strony pracowników czy - dostrzegalnej w części branż - niewystarczającej liczby kandydatów do pracy. Zwraca natomiast uwagę, że więcej niż co czwarta osoba podejmująca noworoczne postanowienia chce zmienić wykonywany zawód. Jest to już kolejne badanie Pracuj.pl, z którego płynie sygnał o poważnym rozważaniu przekwalifikowania się przez znaczną grupę kandydatów.

Podobnie, jak w ubiegłym roku, ponad 1/3 badanych poświęciła swoje postanowienia zawodowe kwestiom poprawy równowagi między pracą i życiem osobistym. Okres pandemii związany jest więc z dwoma różnymi, ale niekoniecznie ze sobą sprzecznymi tendencjami - z jednej strony dążeniem do rozwoju i dostosowania się do zmieniającego się rynku pracy, z drugiej chęcią bardziej zbalansowanej kariery, w mniejszym stopniu zagrożonej wypaleniem zawodowym.

Realizacja planów zawodowych zakładanych wraz z nadejściem nowego roku może być panaceum na wiele bolączek pracowników i kandydatów, szukających dla siebie najlepszego miejsca na rynku pracy. Dynamiczna sytuacja, przejawiająca się w znacznej aktywności rekrutacyjnej pracodawców, sprzyja szansom kandydatów na zmiany i rozwój. Przyszły rok może być dla nich ponownie pozytywny.

- "Na plany respondentów, związane z rozwojem zawodowym, z pewnością ma wpływ ruch na rynku pracy, a co za tym idzie pojawiające się nowe możliwości. Rośnie rola działów HR, dla których utrzymanie obecnych pracowników i pozyskanie talentów znajdują się obecnie na priorytetowym miejscu, na co wskazują także wyniki wcześniejszych badań Pracuj.pl. Potrzeba rekrutacji pracowników utrzymuje się wśród pracodawców na stabilnym, wysokim poziomie. Dla wielu z osób chcących dokonać zmian w życiu zawodowym jest to sygnał do podjęcia bardziej odważnych kroków, tym bardziej, że praca zdalna wpłynęła na osłabienie lojalności pracowników. W związku z tym pracodawcy będą ze sobą konkurować o kandydatów, a kandydaci będą poszukiwać stanowisk z ciekawszym zakresem obowiązków, dostępem do szkoleń i wyższym wynagrodzeniem u pracodawców cieszących się dobrą opinią. Dla pracodawców ważne będzie budowanie przyjaznej kultury firmowej, przemyślenie własnej oferty dla obecnych pracowników i kandydatów i zadbanie o pozytywny employer branding. Kandydaci będą mogli zadbać o realizację swoich noworocznych postanowień zawodowych, aplikując na stale pojawiające się nowe oferty zatrudnienia" - podsumowuje Agnieszka Bieniak, Dyrektor HR w Grupie Pracuj.

Opublikowano: 2022-01-10

Źródło: Pracuj.pl


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz