Gorące wiadomości

Prof. Czarnek: Ideologia gender to szaleństwo, błąd antropologiczny

Minister minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek w rozmowie z "Gościem Niedzielnym" odniósł się do kwestii gender studies, obecnych na uczelniach wyższych w Polsce. Podkreślił, że gender to ideologia, którą łatwo obalić argumentami racjonalnymi i naukowymi:

- "To jest szaleństwo, które nie ma nic wspólnego z prawdą i jej poszukiwaniem, a temu powinna służyć nauka. Gender to jest błąd antropologiczny, fałszywa wizja człowieka, a takie błędy niestety zawsze prowadziły do nieszczęść, czego mamy przykłady w XX wieku."

Prof. Czarnek wypowiedział się także na temat zagrożenia wolności wypowiedzi na wyższych uczelniach w Polsce:

- "Istnieje realne zagrożenie lewicowym totalitaryzmem. Polega on na wykluczaniu z debaty osób, które mają inne poglądy, oczernianiu ich, manipulowaniu ich wypowiedziami, stosowaniu wobec nich ostracyzmu. W efekcie ludzie o poglądach konserwatywnych boją się je formułować i nie podejmują dyskusji."

Dodał, że widać to w życiu publicznym w naszym kraju, również na uczelniach. Podkreślił, że kierowany przez niego resort ma zamiar wprowadzić "pakiet wolności akademickiej", który ma uniemożliwić pociąganie do odpowiedzialności nauczyciela akademickiego za wyrażanie przez niego przekonań religijnych, światopoglądowych czy filozoficznych, o ile robi to w granicach obowiązującego prawa.

Ideolodzy gender uważają, że podział społeczeństwa na kobiety i na mężczyzn jest formą zniewolenia, powstałą po to, by jedna grupa (mężczyźni) mogła uciskać drugą grupę (kobiety). Nauka ról płciowych na podstawie różnic biologicznych ich zdaniem to pogwałcenie prawa jednostek do samodzielnego określenia własnej tożsamości. Dążą do budowy nowego społeczeństwa androgenicznego (bezpłciowego), w którym już nie będzie podziału na dwie płcie.

Zdaniem amerykańskiej feministki Judith Butler, profesor literatury porównawczej i retoryki na University of California, autorki książki Gender Trouble, płeć jest konstruktem społecznym - wytworem dyskursu władzy i normatywnej, kulturowo obowiązkowej, heteroseksualności. Podział na dwie płcie jest narzucany przez patriarchalne społeczeństwo, aby zniewolić kobiety. Jej zdaniem, płeć nie istnieje lub jest tyle płci, ile jednostek.

Z kolei amerykański psychiatra John Money twierdził, że nie tylko postawy czy zachowania człowieka, ale i jego rozwój psychoseksualny zdeterminowany jest jedynie przez kulturę. Usiłował dowieść, że rolę płciową można dowolnie kształtować, niezależnie od wpływu genów czy hormonów. Prowadzone przez niego eksperymenty skończyły się jednak tragicznie - chłopiec pozbawiony w niemowlęctwie za jego radą prącia i wychowywany jak dziewczynka przez całe życie nie mógł pogodzić się ze swoją dziewczęcą rolą, popadł w depresję i ostatecznie popełnił samobójstwo.

Jak uczy biologia, płeć zdeterminowana jest genetycznie, przez pary chromosomów XX (w przypadku kobiet) lub XY (w przypadku mężczyzn). Chromosomy te obecne są w każdej komórce organizmu człowieka i nie ma technicznej możliwości, by kiedykolwiek to zmienić.

Płeć człowieka (tak jak i innych zwierząt) przejawia się także poprzez pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe cechy płciowe. Do pierwszorzędowych cech płciowych zaliczamy gonady (jajniki u kobiet, jądra u mężczyzn), produkujące męskie bądź żeńskie komórki rozrodcze (jajeczka lub plemniki). Nie ma obecnie technicznej możliwości, by za pomocą tzw. "operacji zmiany płci" dokonać zmiany pierwszorzędowych cech płciowych.

Do drugorzędowych cech płciowych zaliczamy u kobiet srom, łechtaczkę, pochwę, macicę i jajowody, u mężczyzn natomiast mosznę, nasieniowody i prącie.

Najmniej istotne z biologicznego punktu widzenia, trzeciorzędowe cechy płciowe to u kobiet: biust, specyficzne owłosienie ciała, specyficzne rozłożenie tkanki tłuszczowej na ciele (szerokie biodra itp.) oraz odpowiednie proporcje budowy ciała, natomiast u mężczyzn to: męskie umięśnienie ciała i specyficzna budowa (węższe biodra, szersze ramiona itd.), niższy, męski głos i jabłko Adama.

Z kolei psychologiczne różnice między płciami ujawniają się już w dzieciństwie. Statystycznie chłopcy są lepsi w zadaniach matematycznych wymagających rozumowania i różnica ta pogłębia się z wiekiem, wykazują większe zdolności przestrzenne, dziewczynki natomiast wykazują większe zdolności werbalne. Jeśli chodzi o różnice osobowościowe i społeczne, chłopcy są bardziej aktywni, skłonni do eksplorowania otoczenia i bardziej niezależni od matek. Dziewczynki potrzebują więcej zachęty, by odważyć się wyjść. Chłopcy wykazują tez więcej agresji niż dziewczynki i są bardziej skłonni do rozwiązywania konfliktów przy użyciu siły fizycznej, podczas gdy dziewczynki wolą słowną perswazję.

Dorosłe kobiet z reguły są bardziej empatyczne od mężczyzn, mają także lepiej rozwinięte umiejętności społeczne (w zakresie budowania relacji z ludźmi) i zdolności językowe. Lepiej rozróżniają kolory i są bardziej wrażliwe na zapachy. Z kolei mężczyźni wykazują zazwyczaj lepszą orientację przestrzenną, koordynację wzrokowo-ruchową i uzdolnienia matematyczne. Mają także lepiej rozwinięty zmysł smaku. Jeśli chodzi o poziom inteligencji, wśród mężczyzn jest większa wariancja (rozrzut zmiennej), tzn jest wśród nich zarówno więcej geniuszy jak i osób intelektualnie upośledzonych. Zdecydowana większość agresywnych przestępców to mężczyźni (w Polsce kobiety stanowią jedynie 3% więźniów).

Zdaniem prof. Marka Rosiaka koncepcje Judith Butler oparte są na neomarksistowskiej Szkole Frankfurckiej (Instytut Marksizmu, nast. Instytut Badań Społecznych we Frankfurcie nad Menem). Uważa on, że książka Gender Trouble Judith Butler jest manifestem ideologii gender, tak jak "Manifest komunistyczny" Marksa był sztandarową deklaracją marksizmu. Podobnie jak w krajach okupowanych przez komunistów sprzeczna z nauką ideologia komunizmu była narzucana i realizowana we wszystkich dziedzinach życia, tak dziś sprzeczne z nauką zabobony gender wykładane są na uniwersytetach, wdrażane w systemie wychowania, edukacji i prawa, stanowią ideologię wyznawaną przez decydentów w kluczowych instytucjach.

Dla profesora Marka Rosiaka szokujące jest to, jak niedorzeczna ideologia Judith Butler ma ogromny wpływ na rzeczywistość i elity intelektualne na Zachodzie, zważywszy na to jak naukowy sztafaż ideologii gender nie spełnia elementarnych wymogów logiki i racjonaliści, i jak wbrew faktom ideologia gender przedstawiana jest jako nauka.


Weź dział w naszej ankiecie: Co decyduje o płci człowieka?

Opublikowano: 2021-01-09

Źródło: Gość Niedzielny


Zobacz więcej wiadomościNapisz swój komentarz
Zobacz komentarze CzytelnikówZobacz więcej komentarzy