Gorące wiadomości

Jak zabezpieczyć interesy i komfort dziecka podczas rozwodu?

Rozwód nie jest już tematem tabu, a osoby rozwiedzione stanowią sporą część polskiego społeczeństwa. Wystarczy wspomnieć fakt, że dane GUS jasno wskazują, że ilość rozwodów w Polsce jest jedną trzecią liczby zawartych związków małżeńskich, bo w 2018 roku zawarto 192 000 małżeństw, a rozwód orzeczono 63 000 razy, a dodatkowo około 1 300 związków zdecydowało się na separację.

Prawdziwe przyczyny rozwodów są bardzo zróżnicowane. Warto jednak pamiętać, że znakomita większość rozwodzących się małżeństw musi podjąć również decyzję dotyczącą opieki nad dziećmi. Czynnikiem ważącym o tym, jak dziecko odnajdzie się w sytuacji rozwodu rodziców, jest umiejętność łagodzenia skutków rozwodu przez rodziców, kierowanych przez profesjonalistów. Wrogie lub poprawne stosunki rodziców mają znaczący wpływ na to, czy sposób postrzegania świata przez dzieci i ich zachowanie zostaną zaburzone. Jeżeli rodzicom udaje się osiągnąć porozumienie, reakcja dziecka na rozwód jest mniej gwałtowna. Serwis MyDwoje.pl w rozmowie z Panią Adwokat Małgorzatą Lewandowską wyjaśnia wszelkie wątpliwości dotyczące podziału władzy rodzicielskiej, zabezpieczenia interesów dziecka krzywdzonego oraz tego, jak wygląda postępowanie dowodowe i nowa procedura cywilna w tym zakresie.

Portal matrymonialny MyDwoje.pl: Pani Mecenas, wszyscy wiemy, jak bolesne są decyzje o rozwodzie, jak wiele towarzyszy temu zranień. Niestety, zazwyczaj kierujemy się wówczas emocjami, które niejednokrotnie przesłaniają zdrowy rozsądek. Czy jest sposób na to, by przez rozwód przejść łagodnie? Jak rozwieść się polubownie?

Adwokat Małgorzata Lewandowska: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Tutaj kluczową kwestią są powody rozpadu związku małżeńskiego. Pamiętajmy, że sprawy rozwodowe to ten typ spraw przed sądem gdzie jest ogromny ładunek emocjonalny. Jeśli np. do rozpadu związku małżeńskiego doszło na wskutek zdrady - zranione oczekiwania, nadzieje mogą bardzo utrudnić polubowne załatwienie sporu. Bardzo trudno tutaj zatem o zachowanie tzw. zimnej krwi. Oczywiście najłatwiejszą formą rozwodu jest rozwód bez orzekania o winie. Z mojego doświadczenie wynika, że kluczową rolę odgrywają tutaj pełnomocnicy stron - np. adwokat rozwodowy. Więc jeśli adwokat bardzo dokładnie wyjaśni swojemu klientowi czy też klientce, na czym polega proces rozwodowy, z czym to jest związane i w jaki sposób najlepiej do tego podejść - wówczas przy zachowaniu zdrowego rozsądku udaje się osiągnąć kompromis. Przy czym to jest praca innych osób, a nie małżonków. Tak jak powiedziałam, tutaj emocje mogą przysłaniać zdrowy rozsądek. Trzeba tutaj wziąć również pod uwagę, że sprawa o rozwód często również dotyczy władzy rodzicielskiej, alimentów dla dzieci, miejsca zamieszkania tych dzieci, czasami sposobu korzystania z mieszkania. Więc najlepszym rozwiązaniem byłoby tutaj polubowne rozwiązanie - nie zawsze jednak jest to możliwe.

MD: I tu pojawia się temat dzieci. Zapominamy, że również one odczuwają sam rozwód oraz jego konsekwencje, chociażby jako utratę poczucia bezpieczeństwa, ponieważ zmienia się ich plan dnia, obowiązki, nierzadko pogarszają się warunki materialne czy mieszkaniowe, a sama zmiana miejsca zamieszkania to zmiana szkoły, przyjaciół i kolegów. Dodatkowo dzieci są czasem traktowane jak "karta przetargowa", a nawet wykorzystywane do swoistej zemsty na współmałżonku. Ogranicza się im kontakt nie tylko z jednym z rodziców, ale również dziadkami czy ulubionymi ciociami. Negacja jednego z rodziców w skrajnych przypadkach może nawet prowadzić do PAS, czyli zespołu alienacji rodzicielskiej. Przed jakimi zachowaniami należy przestrzec rozwodzących się rodziców? Jak powinni podejść do rozwodu, by dzieci cierpiały jak najmniej?

ML: Ponownie powtórzę, że kluczową rolę przy rozwodzie pełni dobry adwokat rozwodowy. Można oczywiście mówić o podejściu zdroworozsądkowym, ale to nie ten kaliber spraw. Bardzo rzadko zdarza się, że rozwód jest wynikiem wspólnie podjętej decyzji i małżonkowie są w stanie porozumieć się polubownie w kwestiach dotyczących warunków rozwodu. Pamiętajmy, rozwodzący się to dwoje ludzi, którzy na pewnym etapie swojego życia deklarowali sobie spędzenie życia razem i wówczas bardzo często w to wierzyli. Okoliczności życia natomiast spowodowały, że podjęli decyzje o tym, aby już dłużej nie iść wspólną drogą. Bardzo często rekomenduję moim klientom współpracę z psychologiem w zakresie komunikacji z dzieckiem. Często bowiem rodzice przelewają swoje żale i pretensje na dzieci, podkreślając np.: tata nas zostawił i wybrał inną panią, lub: mama jest niedobra bo zdradziła tatę, itd., itp. Takie podejście nie sprzyja wypracowaniu kompromisu, ponieważ rodzice często chcą, aby dzieci były po jednej ze stron, co może bardzo obciążać dzieci. Nie zapominajmy jednak, że podczas rozwodu rozwodzą się małżonkowie, a nie rodzice z dziećmi. Wobec tego współpraca z psychologiem - specjalistą w tym zakresie - jest kluczowa. Im bardziej ochronimy dzieci, tym bardziej pozwolimy im przejść prze proces rozwodowy spokojnie. Warto pamiętać, że jeśli rodzice się rozwodzą, dzieciom wali się cały świat.

MD: Czasem jednak zdarzają się sytuacje drastyczne. Przyczyną rozwodu jest przemoc - fizyczna, psychiczna lub na tle seksualnym - nie tylko w stosunku do małżonka, ale również do dzieci. Bywa też, że obserwujemy niewydolność wychowawczą rodzica, zakłócającą równowagę psychiczną dziecka, a nawet zagrażającą jego prawidłowej egzystencji. Co zrobić, gdy jeden rodzic wie, że druga strona jest dla dziecka bardzo szkodliwa? Jak wówczas postąpić?

ML: To bardzo trudna sytuacja, zakłada ona bowiem, że jedna ze stron jest obiektywna, a o to bardzo trudno podczas rozwodu. Załóżmy jednak, że na podstawie czyichś wiarygodnych obserwacji powstaje wątpliwość co do właściwej opieki nad dzieckiem przez jednego z rodziców. Oczywiście w takiej sytuacji winien zostać do postępowania rozwodowego złożony odpowiedni wiosek o ograniczenie lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. Pytanie też jest takie: co rozumiemy przez szkodliwe działanie? Jeśli są to czynności zagrażające życiu lub zdrowiu dziecka - natychmiast powinno został złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Dziecko na skutek odpowiednich wniosków procesowych winno zostać odseparowana od "szkodzącego" mu rodzica, a ewentualne kontakty tego rodzica z dzieckiem winny się odbywać za pomocą urządzeń służących do komunikacji na odległość (np. telefon, Skype) bądź w niektórych przypadkach w obecności kuratora sądowego. Jeśli jest to uzasadnione dobrem dziecka, kontakty z takim dzieckiem mogą również odbywać się w obecności innej osoby dorosłej. Trzeba tutaj jednak z całą stanowczością podkreślić - każde dziecko ma prawo do kontaktów ze swoimi rodzicami, niezależnie od tego, jacy oni by nie byli. Ubolewam ogromnie nad tym, jak często się w praktyce zdarza, że dzieci stanowią monetę przetargową wobec rozwodzących się rodziców i są wykorzystywane podczas tego procesu do osiągnięcia celu rodziców. Bardzo często rodzice nie radzą sobie i o całości kwestii rozwodowych rozmawiają przy dzieciach. To może mieć bardzo daleko idące konsekwencje - negatywne oczywiście. Takie dziecko będzie starało się obrać jedna ze stron - a ono przecież nie musi wybierać. Ma zupełne prawo do kochania zarówno mamy jak i taty.

MD: Które przepisy są tu kluczowe?

ML: W kwestiach dotyczących rozwodu, kontaktów rodziców z dziećmi, władzy rodzicielskiej kluczowe znaczenia mają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Oczywiście biorąc pod uwagę postępowanie przed sądem podstawowe znaczenie mają tu też przepisy procedury cywilnej, z tego powodu właśnie udział profesjonalisty jest niezbędny, aby przebrnąć przez gąszcz przepisów. Ponadto pamiętajmy, że 7 listopada 2019 r. zmieniła się procedura cywilna, uległo modyfikacjom postępowanie dowodowe oraz w dużej mierze prowadzenie procesu. Cała trudność sprawy rozwodowej polega na ładunku emocjonalnym. To bardzo często blokuje sprawne postępowanie. Nie znaczy to jednak, że nie można przez to przebrnąć. Oczywiście, że można. Warto wówczas pamiętać, że na poparcie naszych twierdzeń w sprawie rozwodowej należy przeprowadzić postępowanie dowodowe. W polskim procesie dostępne dowody to m.in. dowód z dokumentów, zeznań świadków, czy zeznań stron. Jestem przeciwnikiem przesłuchiwania dzieci na rozprawach rozwodowych, więc warto bardzo konstruktywnie oceniać fakty, na które się powołujemy podczas takiego procesu. Wspomniana zmiana procedury cywilnej z założenia ma bardzo usprawnić postępowanie przed sądem. Czy tak będzie - czas pokaże.

MD: Proszę, podsumujmy, mając nadzieję, że rozwodzący rodzice zamiast zatracić się w bólu i walce, postarają się przejść przez cały proces mając na uwadze dobro swoich dzieci. Gdzie szukać porady w kwestii rozwodu? Na co przede wszystkim zwrócić uwagę, by nie zostać zmanipulowanym? Kto przeprowadzi nas przez cały ten okres kompetentnie?

ML: Kwestia poradnictwa jest tutaj kluczowa ze względu na sprawne przeprowadzenie zarówno procesu, jak i małżonków przez proces rozwodowy. Nie znam placówek, które w tych sprawach doradzałyby, choć z pewnością są. Warto tutaj przeszukać internet. Najważniejsza rzecz, na jaką należy zwrócić uwagę podczas pozyskiwania informacji dotyczących rozwodu, to kompetencje udzielającego porady. Zwracajmy zatem uwagę, aby był to profesjonalista, np. adwokat, a nie osoba, która rozwód zna z książek albo seriali telewizyjnych. Sprawa rozwodowa dotyczy życia zarówno małżonków, jak i ich dzieci. Warto wobec tego w tych kwestiach mieć to po prostu na uwadze.

MD: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Wszystkich szukających prawdziwie udanego związku, opartego na zgodności osobowości zapraszamy do rejestracji w Serwisie MyDwoje.pl.

Opublikowano: 2020-01-22

Źródło: Serwis Doboru Partnerskiego MyDwoje.pl


Zobacz więcej wiadomościNapisz swój komentarz
Zobacz komentarze CzytelnikówZobacz więcej komentarzy