Gorące wiadomości

Centrum Życia i Rodziny ujawnia, w jaki sposób z pominięciem prawa oświatowego wprowadzana jest edukacja seksualna do szkół na terenie Poznania

Centrum Życia i Rodziny na briefingu prasowym ujawniło dowody na wprowadzanie przez Urząd Miasta Poznania do poznańskich szkół demoralizującej edukacji seksualnej, prowadzonej przez m.in. aktywistów organizacji LGBTQ oraz indoktrynacji ideologią gender.

"Jak zatrzymać ideologizację polskiej szkoły - mechanizmy przemycania treści antyrodzinnych i antyreligijnych". Pod tym tytułem Instytut na Rzecz Kultury Prawnej "Ordo Iuris" zorganizowało w dniu 21 stycznia 2020 roku o godz. 12:00 briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Centrum Życia i Rodziny w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie. Fundację CZIR reprezentował Wiceprezes Zarządu Kazimierz Przeszowski.

Przedstawiciel Centrum Życia i Rodziny zwrócił uwagę na strategię wprowadzenia edukacji seksualnej WHO do polskich szkół zaprezentowaną podczas konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich w grudniu 2018 r. Kluczowym elementem tej strategii jest dyskredytowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej z powodu niewprowadzania do programu nauczenia szkolnego demoralizującego modelu edukacji seksualnej. Seksedukatorzy posuwają się wręcz do twierdzenia, że edukacja w obszarze seksualności "nie istnieje" pomimo, iż od wielu lat w polskich szkołach realizowany jest przedmiot "Wychowanie do życia w rodzinie" prowadzony niemal 20 tys. nauczycieli, w którym uczestniczy około 2 mln uczniów rocznie. Drugim elementem strategii jest nakłanianie władz samorządowych do wywierania presji na dyrekcje szkół, aby wprowadzały do swoich placówek edukację seksualnej wg standardów WHO w formie zajęć dodatkowych.

Centrum Życia i Rodziny przedstawiło jak władze samorządowe Poznania realizują strategię wprowadzenia seksedukacji do szkół. Najpierw rozpoczęto realizację tzw. zajęć antydyskryminacyjnych. W toku realizacji tych zajęć miano stwierdzić potrzebę wprowadzenia dodatkowych zajęć z zakresu edukacji seksualnych. Na pytanie CZIR o to, kto i w jaki sposób zgłosił potrzebę, Urząd Miasta Poznania odpowiedział, że takie wnioski zgłosili jedynie pojedynczy uczestnicy szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej. Nie skonsultowano pozostałych 10 000 poznańskich nauczycieli, dyrekcji szkół ani co gorsza rodziców dzieci. I na tak wątłej podstawie władze Poznania w 2018 r. podjęły decyzję o uruchomieniu procedury wprowadzenia edukacji seksualnej do poznańskich szkół. Następnie w październiku 2019 roku rozpoczęto szkolenie dla nauczycieli, przygotowujące do prowadzenia w szkołach edukacji seksualnej wg standardów WHO. Na szkolenie 20 nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 władze Poznania przeznaczyły 50 000 zł.

W kolejnym roku szkolnym 2020/2021 na realizację pilotażowych zajęć edukacji seksualnej dla dzieci w szkołach Urząd Miasta Poznania przeznaczył kwotę 100 tys. zł. Warto zwrócić uwagę na to, że przeszkolenie kadry pedagogicznej do prowadzania edukacji seksualnej wg standardów WHO stanowi zręczny sposób ominięcia obostrzeń związanych z wchodzeniem organizacji pozarządowych do szkół.

Kolejnym kontrowersyjnym działaniem władz Poznania jest, że zobligowanie uczestników "edukacji antydyskryminacyjnej" do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży we współpracy z organizacjami LGBTQ. Wśród podmiotów wskazanych na oficjalnej stronie internetowej urzędu miasta znajduje się m.in. fundacja "Tęczowe Rodziny", propagująca adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Warto podkreślić, że nawet najbardziej liberalne sondaże (np. przeprowadzony na zlecenie Gazety Wyborczej przez Kantar) wskazują, że ponad 80% Polaków jest przeciwnych takim rozwiązaniom. Władzom Poznania nie przeszkadza wprowadzanie tych treści do zajęć dla młodzieży szkolnej.

Inną organizacją polecaną do współpracy przy prowadzaniu "lekcji antydyskryminacyjnych" jest promująca transseksualizm Fundacja "Akceptacja" (powstała na miejsce Fundacji "Trans-akcja"). W materiałach dla młodzieży nie wspomina się o jakichkolwiek negatywnych konsekwencjach homoseksualizmu i transseksualizmu, chociażby dotyczących ryzyk zdrowotnych związanych z tzw. operacją zmiany płci.

Centrum Życia i Rodziny zwróciło uwagę, że wspomniana "edukacja antydyskryminacyjna" w Poznaniu jest kontrowersyjna także w aspekcie przemycania ideologii gender. Przykładowo w scenariuszu zajęć poświęconych równości kobiet i mężczyzn kwestionuje się fakt, iż pewne zawody jak np. pielęgniarka czy przedszkolanka wykonywane są częściej przez kobiety, a takie jak żołnierz czy pracownik fizyczny na budowie częściej przez mężczyzn. W scenariuszu zajęć dla młodzieży szkolnej mówi się, że w toku dyskusji może się pojawić taki "stereotypowy" i "kuriozalny" argument, jak to, że kobieta posiada instynkt macierzyński i posiada predyspozycje do opieki nad dziećmi. Autorzy autorytatywnie podają, że jedyną różnicą między mężczyzną i kobietą jest to, że kobieta może urodzić dziecko, a wszystkie inne aspekty opieki nad dziećmi mogą być wyuczone przez każdego człowieka. O naukowych przesłankach o wyjątkowości roli kobiety (macierzyństwa) jak np. zalecenia WHO, aby do 6. miesiąca życia dziecka, matka karmiła wyłącznie piersią, autorki scenariusza zajęć nie wspominają.

Prezentację przykładów wprowadzania seksedukacji, organizacji LGBTQ i zajęć z elementami ideologii gender do poznańskich szkół Wiceprezes Centrum Życia i Rodziny podsumował słowami: "uważamy, że są to treści niezwykle niebezpieczne i szalenie kontrowersyjne, które budzą sprzeciw co najmniej 4/5 polskiego społeczeństwa, a mogą być wkrótce realizowane w poznańskich szkołach. Na to jako Centrum Życia i Rodziny nie wyrażamy zgody!"

Centrum Życia i Rodziny jest organizatorem Warszawskiego Protestu Rodziców przeciwko wprowadzaniu edukacji seksualnej WHO do szkół oraz innych bulwersujących elementów "Deklaracji LGBT+" oraz Marszu dla Życia i Rodziny realizowanych Polski, w 2019 r. pod hasłem "nie pozwól na demoralizującą edukację seksualną w szkołach" w Warszawie i przeszło 120 innych miastach Polski. Więcej informacji o działalności Centrum Życia i Rodziny na www.czir.org.


Zobacz także: artykuł Zbigniewa Barcińskiego - "Czym się różni wychowanie do życia w rodzinie od seksedukacji?"

Opublikowano: 2020-01-21

Źródło: Centrum Życia i Rodziny


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz