Gorące wiadomości

Hazard a przestępczość - konferencja prasowa

Jaki procent osób uzależnionych od hazardu to przestępcy? Czy osoby osadzone w więzieniu - mimo, że jest to zakazane - uprawiają hazard? Dr Bernadeta Lelonek-Kuleta z KUL zrealizowała kolejne pionierskie badania poświęcone hazardowi - tym razem grupą badaną byli więźniowie.

Badanie przeprowadzono w losowo wybranych jednostkach penitencjarnych na terenie całej Polski. Badania były anonimowe, a uczestnictwo w nich dobrowolne. W badaniach wzięło udział ponad 1000 więźniów.

Aż 20% skazanych przyznaje, że popełniali na wolności przestępstwa w wyniku uprawiania hazardu (są to osoby przejawiające symptomy uzależnienia od grania). Kradzieże, włamania, rozboje, nielegalny handel, w tym - narkotykami, to najpowszechniej występujące wśród tej grupy przestępstwa. Wielu z nich to także osoby uzależnione lub nadużywające substancji psychoaktywnych - osadzeni deklarujący, że mieli w swoim życiu okresy nadużywania alkoholu istotnie częściej uprawiali hazard (69,9%), ta sama prawidłowość dotyczyła w jeszcze większym nasileniu narkotyków (81,4%).

Osadzeni w polskich zakładach karnych - mimo że jest to nielegalne - nadal korzystają z gier na pieniądze. Aż 13% badanych odbywających karę pozbawienia wolności przyznaje się do uprawiania hazardu - a najpopularniejsze wśród nich gry to: gra w kości, karty i zakłady. Najczęściej grają ci, którzy grali na wolności, a także gracze uzależnieni od hazardu. Co zastanawiające - ponad jedna czwarta graczy gra w zakładzie penitencjarnym częściej niż wcześniej grała na wolności.

To tylko kilka wniosków z obszernych badań prowadzonych pod kierunkiem dr Bernadety Lelonek-Kulety. Osoby zainteresowane szczegółowymi wynikami badań, organizatorzy zapraszają na konferencję prasową, która odbędzie się 20 listopada o godzinie 12:00 w Pracowni Duży Pokój przy ul. Wareckiej 4/6, Warszawa (wejście od ul. Kubusia Puchatka).

W konferencji udział wezmą: dr Bernadeta Lelonek-Kuleta, mjr Jacek Olchawski - specjalista penitencjarny w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie, psycholog, terapeuta, Maja Ruszpel - moderatorka.

Opublikowano: 2018-11-19

Źródło: Fundacja Inspiratornia


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz