Gorące wiadomości

Rusza nowe Studium Psychoterapii Uzależnień "Vis Salutis"

Studium Psychoterapii Uzależnień "Vis Salutis" prowadzone jest przez Fundację Vis Salutis z siedzibą w Łodzi, która została powołana z myślą o wspieraniu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i z chorobami somatycznymi. Fundację powołał zespół profesjonalistów z różnych dziedzin w zakresie ochrony zdrowia. Celem Fundacji jest organizacja infrastruktury leczniczej, prowadzenie badań w zakresie zapotrzebowania społecznego na usługi medyczne oraz prowadzenie szkoleń. Misją Fundacji Vis Salutis jest także inicjowanie, wspieranie i promowanie różnorodnych działań na rzecz wsparcia szeroko rozumianego zdrowia psychicznego i somatycznego.

W dniu 29 października 2015 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała akredytację dla "Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis".

Studium Psychoterapii Uzależnień jest pierwszym etapem szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia. Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat instruktora terapii uzależnień.

Pierwsza edycja Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis rozpoczyna się 17 marca 2016 roku. Szkolenie i zakwaterowanie odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym "Kłos" w Jedliczach A koło Zgierza. Szkolenie obejmuje 680 godzin zajęć realizowanych w trakcie 14 sesji szkoleniowych przez 3 semestry.

Wśród kadr Studium znalazły się osoby znane i cenione w środowisku odwykowym, m.in.:

  • dr hab. Jan Chodkiewicz, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny;
  • dr Krzysztof Gąsior, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta rodzinny, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień,
  • dr n. med. Katarzyna Nowakowska-Domagała, psycholog, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień;
  • dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, psychiatra, specjalista chorób wewnętrznych, pracownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii, autor i współautor około 200 publikacji naukowych;
  • Anna Wiechcińska, psycholog, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz specjalista psychoterapii uzależnień.

Opublikowano: 2015-12-30

Źródło: Fundacja "Vis Salutis"


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz