Gorące wiadomości

Narodowe Centrum Nauki przekaże niemal 34 mln zł doktorantom i młodym doktorom

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy ETIUDA 3 oraz FUGA 4. Dzięki środkom z NCN 93 doktorantów otrzyma roczne stypendia doktorskie, zaś staże podoktorskie odbędzie 54 badaczy rozpoczynających karierę naukową. Łącznie młodzi uczeni otrzymają wsparcie w wysokości niemal 34 mln zł.

Konkurs ETIUDA ma na celu ułatwić doktorantom przygotowywanie rozprawy doktorskiej. Składając wniosek w trzeciej edycji tego konkursu, trzeba było mieć otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej albo oświadczyć, że zostanie on otwarty do 30 czerwca 2015 r. Młodzi badacze, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania, będą otrzymywać stypendium w wysokości 3 tys. zł miesięcznie maksymalnie przez 12 miesięcy. Laureaci konkursu w ramach stypendium odbędą również staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym, gdzie będą mogli pogłębić swoje badania prowadzone w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej. W konkursie ETIUDA 3 do NCN wpłynęło 280 wniosków, z czego prawie połowa przeszła do drugiego etapu. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzono ze 132 doktorantami. Ostatecznie stypendia otrzymało 33% wnioskujących. Doktoranci otrzymają w sumie ponad 8 mln zł.

? Nasze stypendia i staże mają ułatwić młodym ludziom trudny start w karierze naukowej. Laureaci konkursów ETIUDA i FUGA otrzymują znaczne jak na polskie warunki środki, z których mogą korzystać w elastyczny sposób. We wszystkich rozstrzygniętych konkursach tego rodzaju mamy już niemal 300 stypendystów oraz ponad 200 stażystów - podkreślił prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

O finansowanie stażu w ramach konkursu FUGA 4 mogły ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub uzyskają ten stopień do 30 czerwca 2015 r. Naukowcy złożyli w tym konkursie 214 wniosków, do finansowania zakwalifikowano co czwarty z nich. W ramach staży młodzi badacze otrzymają środki w wysokości nawet 11 tys. zł miesięcznie, łącznie ponad 25,5 mln zł.

W ramach konkursu FUGA należy zrealizować staż w jednostce naukowej znajdującej się w innym województwie niż to, w którym badacz ukończył lub odbywa studia doktoranckie. W ten sposób NCN wspiera mobilność kadry naukowej w Polsce oraz zwiększa kompetencje badaczy przez ich udział w zespołach naukowych w rożnych częściach kraju. Kolejne konkursy ETIUDA i FUGA zostaną ogłoszone w grudniu tego roku.

- Warto pamiętać, że młodzi naukowcy mogą otrzymywać stypendia ze środków NCN nie tylko w ramach odrębnych konkursów, ale również w ramach projektów realizowanych przez samodzielnych pracowników naukowych. Od naszych grantobiorców często wręcz wymagamy stworzenia nowych pełnoetatowych miejsc pracy typu post-doc lub zaangażowania doktorantów. Dzięki temu w naszej bazie ofert pracy co miesiąc pojawia się kilkadziesiąt nowych ogłoszeń - zaznaczył prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

Wyniki konkursów ETIUDA 3 i FUGA 4 dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki pod adresem http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-06-22-wyniki-konkursow

Baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum dostępna jest pod adresem http://www.ncn.gov.pl/baza-ofert

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie.

Szczegółowe informacje na temat konkursów i działalności Narodowego Centrum Nauki dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl.

Opublikowano: 2015-06-23

Źródło: NCN


Zobacz więcej wiadomościNapisz swój komentarz
Zobacz komentarze CzytelnikówZobacz więcej komentarzy