Gorące wiadomości

Rusza Klub dla Rodzin w Warszawie

Nowo powstały na warszawskiej Białołęce Klub dla Rodzin to miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i wsparcia rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, a także rodziców oczekujących na dziecko. Oficjalne otwarcie odbędzie się już 13 maja.

W Klubie odbywać się będą bezpłatne warsztaty wychowawcze, pedagogiczne, grupy wsparcia dla rodzin, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci dostosowane do ich wieku (plastyczne, muzyczne, wychowawcze, integracyjne, rozwojowe), jak również wykłady i szkolenia z wielu dziedzin życia bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem rodziny: rozwoju osobistego, zdrowego odżywiania, efektywnego poszukiwania pracy, aspektów prawnych.

- Jestem przekonana, że Klub dla Rodzin przyczyni się do integracji i aktywizacji rodzin na Białołęce. Staramy się, by dostęp do tego rodzaju rozwiązań miało jak najwięcej mieszkańców dzielnicy. Niezmiernie ważna jest również praca nad wizją przyszłości tych rodzin - mam na myśli tworzenie rozwiązań kulturalno-oświatowych dla dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym. Sieć tego typu placówek powinna powstać na terenie całej dzielnicy, w szczególności na Zielonej Białołęce - mówi radna Joanna Rabiczko.

Klub dla Rodzin jest z założenia otwarty dla wszystkich rodzin: mieszkańcy Białołęki mogą tu przyjść zarówno na spotkania tematyczne, jak i w celu spędzenia wolnego czasu z innymi. Tworzący placówkę specjaliści i wolontariusze dołożyli starań, by stworzyć miejsce sprzyjające wzmacnianiu więzi rodzinnych, odpoczynkowi od domowych obowiązków, kreatywnemu spędzaniu czasu z dzieckiem oraz integracji między rodzinami.

Placówka powstała w ramach utworzonego w 2012 roku programu "Rodzina", który ma na celu integrację rodzin, zapobieganie izolacji rodzin z dziećmi, podnoszenie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców i opiekunów, budowanie relacji samopomocowych oraz wzmacnianie prawidłowych więzi rodzinnych. Aktualnie Urząd m. st. Warszawy dofinansowuje w otwartych konkursach ofert 15 organizacji pozarządowych tworzących miejsca integracji warszawskich rodzin w 12 dzielnicach Warszawy.

- To pierwszy klub dla rodzin, który otwieramy na Białołęce, kolejnym krokiem będzie dążenie do otwarcia klubu dla młodzieży. Marzy mi się, by takie placówki powstały w każdej dzielnicy Warszawy - mówi radny Marcin Korowaj

- Wierzę, że nowo powstający Klub dla rodzin na Białołęce spotka się z otwartością naszych mieszkańców. Dzięki zróżnicowaniu zajęć Klub daje przestrzeń do rozwoju i zmian w funkcjonowaniu całej rodziny, dlatego uważam, że jest to wyjątkowe miejsce. Przykładowo poprzez warsztaty ze specjalistami rodzice z Białołęki będą mogli poznać tajniki komunikacji: by mówić tak, aby dzieci słuchały. Gorąco zachęcam Państwa do odwiedzenia tego przyjaznego miejsca - dodaje radna Ewa Gajewska.

Opublikowano: 2015-05-06

Źródło: inf. wł.


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz