Gorące wiadomości

Lekarze i terapeuci o uzależnieniach krzyżowych

"Nowoczesne metody leczenia uzależnień i zaburzeń psychicznych. Alkoholizm i uzależnienia krzyżowe" to temat ósmej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kliniki Wolmed, która odbyła się w piątek 17 października w Sport Hotelu w Bełchatowie. Wśród prelegentów znaleźli się prof. Lucyna Golińska, prof. Jerzy Vetulani, lekarz specjalista psychiatra Sławomir Jakima, Andrzej Komorowski, terapeuta i seksuolog kliniczny oraz terapeuta uzależnień Karina Stasiak.

Temat niezwykle ważki, bo klinika jest miejscem, w którym pacjenci leczeni są z różnego rodzaju uzależnień. A gdy np. alkoholizm wiąże się z lekomanią, narkomanią czy uzależnieniem od hazardu, terapia pacjenta musi być odpowiednio ukierunkowana. - "Mam pacjentów, którzy poza alkoholem leczą się z uzależnienia od hazardu, leków czy narkotyków" - mówi Sławomir Wolniak, lekarz specjalista psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa. - "Bardzo często osoba uzależniona od alkoholu, już po zakończonej terapii odwykowej, zachowuje abstynencję przez dłuższy czas, nawet kilka lat. Później jednak okazuje się, że uzależniła się od innych środków zmieniających świadomość, substancji psychoaktywnych. Nadużywa leków z grupy benzodiazepin, bierze narkotyki, jak marihuana, LSD, czy kokaina, nierzadko także dopalacze."

U osób, które uzależnione są od różnego rodzaju substancji psychoaktywnych pojawiają się problemy psychiatryczne, np. psychozy, niezmiernie trudne w leczeniu, a także objawy schizofrenii. - "Pomocą w zdiagnozowaniu tego rodzaju objawów służą dogłębne badania psychologiczne" - mówi lekarz.

Wśród prelegentów na konferencji był prof. dr n. przyr. Jerzy Vetulani, który jedno ze swoich wystąpień poświęcił szczegółowej analizie substancjom uzależniającym - alkoholowi i nikotynie. - "Z epidemiologicznego punktu widzenia siła działania uzależniającego alkoholu jest umiarkowana (uzależnia 15% używających), jednakże z medycznego i społecznego punktu widzenia alkohol jest najszkodliwszą substancją uzależniającą w krajach cywilizacji Zachodu" - zauważa profesor. - "Powodem, dla którego alkohol wyróżnia się spośród innych narkotyków, jest jego wyjątkowe miejsce w społeczeństwie, tradycyjny pogląd, że korzyści ze spożywania go przeważają nad efektami negatywnymi. Jego występowanie jest bardzo zróżnicowane w różnych regionach świata, a powodowane przez nie poważne obniżenie zdrowotności społeczeństw jest proporcjonalnie do rozmiarów konsumpcji. Samo uzależnienie od alkoholu jest chroniczną, nawracająca chorobą, która podobnie jak inne choroby tego rodzaju - cukrzyca czy nadciśnienie - wymaga farmakoterapii, bez której ok. 70% pacjentów powraca do picia w ciągu roku."

Jak zauważa prof. dr hab. Lucyna Golińska, zarówno częstość występowania problemu alkoholowego, jak i wynikające z alkoholizmu negatywne konsekwencje - dla osoby uzależnionej oraz społeczeństwa - uaktywniają zapotrzebowanie na działania lecznicze i profilaktyczne. A te nie są proste - ich dodatkowa komplikacje powodują współtowarzyszące uzależnieniom zaburzenia osobowości. - "W świetle badań okazuje się, że zaburzenia osobowości dotyczą około 6% ogółu populacji natomiast w grupie osób dotkniętym problemem alkoholowym aż 40%" - mówiła w wykładzie prof. Golińska. - "Skuteczna terapia osób uzależnionych od alkoholu może sprzyjać pozytywnym zmianom osobowościowym, poprzez lepsze poznanie siebie oraz własnego funkcjonowania w grupie. Jednakże zaburzenia osobowości znacznie utrudniają prowadzenie takiej terapii."

Z kolei o nasilonych konfliktach partnerskich osób współuzależnionych mówił w swoim wystąpieniu Andrzej Komorowski, doradca rodzinny, terapeuta i seksuolog kliniczny. Scharakteryzował dostrzegany wpływ dziedziczenia przez kilka pokoleń partnerskich postaw osób współuzależnionych, głównie o cechach DDA (dorosłe dzieci alkoholików). - "Zwróciłem uwagę na ich rodziców, którzy także ujawnili ten sam syndrom, poprzez indukcję uzależnień własnych rodziców lub opiekunów" - mówi Andrzej Komorowski. - "Celem mojego wykładu było odniesienie się do komplikacji relacji międzyludzkich, osób będących dziećmi i wnukami ludzi z uzależnieniem mieszanym i krzyżowym."

W konferencji udział wzięło ponad 100 osób, lekarzy, psychologów i terapeutów. Każdego roku jest ona miejscem wymiany poglądów specjalistów. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął starosta bełchatowski Szczepan Chrzęst oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Opublikowano: 2014-10-26

Źródło: Klinika Wolmed


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz