Gorące wiadomości

Rozpoczynanie nauki w wieku 6 lat negatywnie wpływa na późniejsze osiągnięcia szkolne uczniów?

Czy wiek rozpoczęcia nauki wpływa na późniejsze osiągnięcia szkolne uczniów? Bogdan Stępień, badacz z Instytutu Analiz Regionalnych zajmujący się problemami oświaty, oraz Kamil Stępień, doktorant Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, sprawdzili, jak wiek rozpoczęcia nauki wpływa na późniejsze osiągnięcia szkolne uczniów. Chcieli zbadać, jak kształtowały się wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z lat 2004-2013 pod kątem wieku, w jakim uczniowie rozpoczęli naukę. Było to możliwe, gdyż 1 proc. danych dotyczy wyników uczniów, którzy rozpoczęli naukę, mając mniej niż siedem lat - pisze "Rzeczpospolita".

Badacze nie zdołali uzyskać danych z podlegającej ministerstwu Centralnej Komisji Edukacyjnej. Usłyszeli, że CKE ich nie posiada. Prośbę o wyniki przekazali więc okręgowym komisjom egzaminacyjnym. W kraju jest ich osiem. Bez problemu otrzymali odpowiedź z siedmiu ośrodków. Danych nie chciała jednak przekazać Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu.

- "Te dane wymagają przetworzenia. OKE może to zrobić tylko wtedy, gdy uzasadnia to interes publiczny" - powiedziała Zofia Hryhorowicz, dyrektor OKE w Poznaniu.

Jej decyzję podtrzymała wiceminister edukacji Joanna Berdzik. Powołała się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. I argumentowała przy tym, że "badania Stępnia leżą w sferze interesu prywatnego, nie zaś interesu publicznego".

Wynika z tego, że zdaniem MEN prowadzenie badań na temat osiągnięć edukacyjnych uczniów nie leży w interesie publicznym.

- "To było zaskoczenie. (...) Trudno mi zrozumieć, dlaczego badania (...) nie są istotne dla interesu publicznego" - Stępień komentuje na łamach "Rzeczpospolitej". Decyzję MEN Stępień zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Dlaczego MEN utajnia te dane? Ze wstępnych wyników badań Stępniów wynika, że po objęciu sześciolatków obowiązkiem szkolnym ogólny wynik sprawdzianu szóstoklasisty może spaść w obszarze umiejętności o ponad 7 proc., a w obszarze wykorzystania wiedzy w praktyce o 10 proc.

Opublikowano: 2014-10-21

Źródło: WP.pl


Zobacz więcej wiadomościNapisz swój komentarz
Zobacz komentarze CzytelnikówZobacz więcej komentarzy