Gorące wiadomości

W Krakowie otwarto pierwsze w Polsce stacjonarne Centrum Psychoonkologii

11 października 2014 r. odbyło się w Krakowie uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce stacjonarnego Centrum Psychoonkologii. Placówka powstała dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN. Konferencję inauguracyjną poprowadzili ambasadorowie i założyciele Stowarzyszenia - Państwo Barbara i Jerzy Stuhrowie - w obecności m.in. Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Jerzego Millera, Wojewody małopolskiego.

Centrum Psychoonkologii rozpoczęło swoją działalność w maju 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia UNICORN. Teraz przenosi się do własnej siedziby w Krakowie - przy ul. Zielony Dół 4. Misją placówki jest edukacja, rehabilitacja i poprawa komfortu emocjonalnego pacjentów z chorobami nowotworowymi, co umożliwia szybszy powrót do zdrowia i lepszą jakość życia. Centrum oferuje też pomoc polegającą na regularnym, indywidualnym wsparciu psychologicznym oraz konsultacjach ze specjalistami, zajęcia rehabilitacyjne i relaksacyjne.

Stworzenie tak kompleksowego Centrum stało się możliwe dzięki wygranej Stowarzyszenia UNICORN w konkursie na zagospodarowanie nieczynnego już ośrodka "Zielony Dół". Znajdująca się w nim baza noclegowa pozwoli na niesienie pomocy chorym, którzy wcześniej - z uwagi na odległe miejsce zamieszkania - nie mogli liczyć na wsparcie psychoonkologiczne. W remoncie ośrodka wzięło udział 130 firm. Koszt wyremontowania placówki wyniósł 1 mln. złotych.

Inauguracja stacjonarnego Centrum Psychoonkologii przyjęła formułę dnia otwartego, adresowanego do przyjaciół Stowarzyszenia oraz mieszkańców Krakowa. Dzień ten wypełniły liczne atrakcje, w tym: spotkania ze specjalistami (psychologii, onkologii i rehabilitacji), warsztaty jogi oraz zajęcia dla dzieci, jak czytanie bajek czy warsztaty tańca. Smaczku imprezie nadały targi produktów ekologicznych, połączone z charytatywną sprzedażą szarlotki.

W ośrodku prowadzone będą zajęcia dla osób z problemem choroby onkologicznej oraz po przebytej chorobie nowotworowej, ułatwiające odnalezienie się w nowej sytuacji rodzinnej, społecznej i zawodowej. Podstawową forma aktywności będą konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym i terapeutami różnych metod komplementarnych. Centrum prowadzić będzie również: grupy wsparcia, zajęcia terapeutyczne, muzykoterapię, choreoterapię oraz zajęcia ruchowe. Niezmiernie ważna będzie także pomoc oferowana bliskim pacjentów - będą mogli skorzystać z dedykowanych warsztatów. Przewidziane są też szkolenia z zakresu psychoonkologii dla personelu i dla studentów.

Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN działa w obszarze zdrowia od 1999 r. Wśród jego założycieli są m.in.: Ewa Preisner, Barbara i Jerzy Stuhrowie, Marek Nawara oraz Stanisław Kracik. Podstawowym celem działalności UNICORNU jest wsparcie leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz działania prozdrowotne. Od 14 lat towarzyszy w chorobie pacjentom i ich bliskim, prowadząc centrum informacji, edukacji i terapii w zakresie onkologii. Obecnie jednostka działa pod trzema postaciami: Centrum Psychoonkologii, Klub UNICORN i wolontariat. Stowarzyszenie zaliczane jest przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne do grona prekursorów opieki psychoonkologicznej w Polsce. Organizacja z pasją i oddaniem pomaga chorym oraz ich rodzinom w walce z chorobą. W latach 2009-2012 z pomocy UNICORNU skorzystało ponad 1300 osób.

Opublikowano: 2014-10-11

Źródło: Centrum Psychoonkologii


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz