Gorące wiadomości

Sejm odrzucił projekt ustawy o wprowadzeniu do szkół wychowania seksualnego w wersji proponowanej przez Wandę Nowicką

Zgłoszony przez wicemarszałek Sejmu Wandę Nowicką projekt ustawy przewidywał wprowadzenie "wiedzy o seksualności człowieka" jako obowiązkowego przedmiotu w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Za jego odrzuceniem głosowało 368 posłów (głównie PO i PiS), 63 było przeciw (TR i SLD), a czterech wstrzymało się od głosu.

Podczas debaty w Sejmie, była minister edukacji Katarzyna Hall wskazała, że proponowany w projekcie zakres wiedzy nt. seksualności człowieka pokrywa się z treściami obecnie uwzględnionymi w podstawie programowej, m.in. w przedmiocie wychowanie do życia w rodzinie.

Posłowie PiS stwierdzili natomiast, że jest to "kolejna próba wprowadzenia przymusowej edukacji seksualnej jako leku na wszelkie bolączki" i podkreślili, że taki przymus edukacyjny byłby sprzeczny z prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi poglądami, co gwarantuje Konstytucja RP.

Szefowa MEN, Joanna Kluzik-Rostkowska zapowiedziała, że resort chce przyjrzeć się badaniom dotyczącym seksualności młodych ludzi przeprowadzonym dotychczas w Polsce, i po takiej analizie, na początku przyszłego roku, przedstawi swoją propozycję edukacji w tym zakresie.

Wyróżnia się trzy główne rodzaje wychowania seksualnego:

  1. - wychowanie do abstynencji seksualnej (chastity education, abstinence-only education);
  2. - biologiczną edukację seksualną (biological sex education);
  3. - złożoną edukację seksualną, zawierającą oba powyższe podejścia (comprehensive sex education).
Jak pokazują doświadczenia brytyjskie, edukacja seksualna typu B i C doprowadziła do wzrostu wskaźnika ciąż nastolatek, a więc do efektów odwrotnych od zamierzonych. Wielka Brytania ma najwyższy wskaźnik ciąż wśród nieletnich w Europie (26 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat). Wiek inicjacji seksualnej obniżył się w latach dziewięćdziesiątych do 16 lat. Mimo wydania w ciągu ostatnich lat setek milionów funtów na edukację seksualną, liczba ciąż wśród nieletnich jest tam najwyższa w Europie. Wzrosła też liczba dokonywanych aborcji przez nastolatki. "Rekordzistka" dokonała 7 aborcji przed osiągnięciem pełnoletności.

Tymczasem prowadzona w Polsce edukacja seksualna typu A (wychowanie do życia w rodzinie, zachęcające nastolatki do utrzymywania abstynencji) odnosi sukcesy. Obniżył się odsetek nastolatków podejmujących współżycie seksualne. Częstość urodzeń wśród polskich nastolatek ulega systematycznemu obniżeniu. Od 1991 do 1997 roku odnotowano spadek o 40% (z 32,2 do 19,5 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat). Jest to ewenement w porównaniu z sytuacją w innych krajach Europy. Spada także liczba aborcji - wskaźniki aborcji wśród nieletnich są u nas tak niskie, że nie mieszczą się w dolnych granicach dokładności opracowania (0,00) a wskaźniki sumaryczne aborcji u kobiet w wieku reprodukcyjnym są w Polsce 200 do 1000 razy niższe niż u kobiet w porównywanych krajach zachodnich.

W zakresie chorób przenoszonych drogą płciową: kiły, rzeżączki, chlamydiozy oraz HIV/AIDS sytuacja w Polsce jest zdecydowanie najlepsza; a niektóre wskaźniki zachorowalności mamy nawet 1000 razy niższe niż w omawianych krajach zachodnich.


Więcej na ten temat w artykule Katarzyny Urban - "ABC edukacji seksualnej"

Opublikowano: 2014-04-28

Źródło: inf. wł.


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz