Gorące wiadomości

Bezpłatne, internetowe szkolenie jak radzić sobie ze stresem w pracy, dla osób pracujących z ludźmi

Naukowcy z SWPS i University of Colorado opracowali internetową metodę szkoleniową, dzięki której osoby pracujące z ofiarami traumatycznych zdarzeń będą mogły ulepszyć swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, lekarze, psychoterapeuci, strażacy, policjanci, strażnicy miejscy, żołnierze oraz personel medyczny - to grupy zawodowe, które, jak wynika z dostępnych badań, są najbardziej narażone na tzw. wtórny stres pourazowy. Ich praca polega na udzielaniu pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Pracownicy ci potrzebują wsparcia psychologicznego, ale niestety działania z zakresu interwencji kryzysowych często ograniczają się jedynie do pomocy bezpośrednio poszkodowanym.

- "Najnowsze dostępne badania pokazują, że symptomy podobne do zespołu stresu pourazowego, którego doświadczają osoby bezpośrednio poszkodowane, tj. ofiary wypadków drogowych czy katastrof naturalnych, występują także u pomagających. Wówczas mówimy o wtórnym stresie pourazowym" - wyjaśnia dr hab. Roman Cieślak, prof. SWPS, kierownik badania. - "Stworzyliśmy narzędzie wsparcia dla osób, które choć nie stoją na pierwszej linii frontu, to często ratują ludzkie życie. Osoby, które przejdą szkolenie będą potrafiły lepiej radzić sobie ze stresem w pracy. Obecnie badamy skuteczność wypracowanej przez ostatnie lata metody. W przyszłości będą mogli z niej korzystać nieodpłatnie inni potrzebujący" - uzupełnia.

Naukowiec wyjaśnia, że typowe objawy PTSD (z ang. PTSD - Posttraumatic Stress Disorder) to nadmierne pobudzenie, unikanie sytuacji lub obiektów kojarzących się z traumą oraz niechciane, powracające obrazy, myśli i emocje związane z wydarzeniem. Jak dodaje, PTSD dotyka od 5 do 18 procent w zależności od badanej populacji i kraju.

- "Udział w szkoleniu pomoże wzmocnić w uczestniku przekonanie o własnej skuteczności. Jest to nasze subiektywne przekonanie, że jesteśmy w stanie osiągnąć zakładany cel lub wykonać dane zadanie nawet jeśli na swojej drodze napotkamy trudności" - tłumaczą Anna Rogala i Katarzyna Żukowska, przedstawicielki zespołu badawczego i doktorantki SWPS. Dodają, że szkolenie zawiera w sobie także zadania pozwalające wyćwiczyć umiejętność pozyskiwania i korzystania ze wsparcia społecznego, które możemy otrzymać od naszej rodziny, przyjaciół czy współpracowników.

Szkolenie ma charakter bezpłatny i jest już dostępne pod adresem www.stres-pomagajacych.com.pl. Jego program i przebieg są w fazie badań, dlatego wszystkie osoby zainteresowane udziałem powinny skontaktować się z autorami wysyłając wiadomość e-mail o treści "badanie" na adres: stres.mail@swps.edu.pl.

Program szkolenia składa się z kilku części. Na początku każdy uczestnik wypełnia ankietę pozwalającą ocenić poziom stresu i posiadanych zasobów. Następnie ma do dyspozycji specjalnie przygotowany moduł, zawierający materiały psychoedukacyjne i ćwiczenia praktyczne. Na zapoznanie się z przygotowaną treścią i wykonanie ćwiczeń ma ok. 4 tygodni. Uczestnik sam decyduje, kiedy i ile czasu może poświęcić na dane ćwiczenie, ale w tygodniu powinien przeznaczyć na nie około 2 godzin. Uczestnicy proszeni są o ponowne wypełnienie ankiet tuż po ukończeniu szkolenia i w cztery tygodnie później. Jest to potrzebne by ocenić efektywność programu. Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma certyfikat.

Szkolenie jest częścią projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jego program został opracowany przez zespół psychologów związanych ze SWPS w Warszawie i University of Colorado w Colorado Springs pod kierunkiem dr. hab. Romana Cieślaka, prof. SWPS.

Opublikowano: 2012-10-09

Źródło: Centrum Prasowe SWPS


Zobacz więcej wiadomościNapisz swój komentarz
Zobacz komentarze CzytelnikówZobacz więcej komentarzy