Gorące wiadomości

Międzynarodowa konferencja na temat migracji w Sopocie

W Sopocie odbędzie się kolejna edycja szkoły letniej MOBILE (Studies of Migration and Mobility in Europe) finansowanej ze środków Unii Europejskiej. Uczeni z Europy zbadają wielokulturowość Trójmiasta i odwiedzą Muzeum Emigracji w Gdyni.

Wykłady, seminaria, warsztaty i panele dyskusyjne - przez dwa tygodnie, między 12 a 25 sierpnia 2012 r., uczeni z całej Europy będą się dzielili wiedzą i doświadczeniem z zakresu badań nad migracjami i turystyką. Do SWPS w Sopocie przyjedzie 40 wykładowców, doktorantów i studentów z dziesięciu europejskich uczelni.

Wśród tematów, o których będą dyskutować: adaptacja psychologiczna zagranicznych studentów, aktywizacja obywatelska emigrantów, wielokulturowość czy transnarodowość. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych, w tym socjologowie, ekonomiści, lingwiści, psycholodzy czy geografowie.

- Dzięki zeszłorocznej edycji kilka uczelni partnerskich wprowadziło lub zmodyfikowało interdyscyplinarne moduły dotyczące mobilności w swoich programach studiów. Przykładowo, Wydział Antropologii New Bulgarian University wprowadził moduł poświęcony turystyce i dziedzictwu narodowemu z wykorzystaniem treści nauczania zaczerpniętych z programu MOBILE, a duński Roskilde University wdrożył nową formę dydaktyczną do prowadzonego już interdyscyplinarnego modułu o mobilności migracyjnej, symulację, która była przetestowana właśnie w ramach szkoły letniej - zaznacza dr Anna Horolets, socjolog z SWPS w Warszawie i koordynator wydarzenia.

Dr Horolets dodaje, że letnią szkołę MOBILE stworzono w 2011 roku zarówno z myślą o nauczycielach akademickich, jak i o studentach kierunków społecznych i humanistycznych, którzy interesują się migracjami i turystyką, chcą prowadzić samodzielne badania w tej dziedzinie albo pracować w organizacjach i firmach jako eksperci do spraw migracji lub turystyki.

Udział w letniej szkole wezmą przedstawiciele ośmiu krajów: Wielkiej Brytanii, Islandii, Bułgarii, Włoch, Danii, Szwecji, Austrii i Hiszpanii. Polskę reprezentują naukowcy i studenci z Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, która koordynuje program. Szkoła letnia Studies of Migration and Mobility in Europe (MOBILE) jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu LLP - Erasmus Intensive Programmes.

Opublikowano: 2012-07-23

Źródło: Centrum Prasowe SWPS


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz