Gorące wiadomości

Zakończyła się konferencja "Przywództwo przyszłości: lider czy dyktator" z udziałem Daniela Golemana

O przywództwie na miarę XXI wieku i przywództwie inteligentnym emocjonalnie rozmawiali eksperci zaproszeni przez Hay Group na konferencję "Przywództwo przyszłości: lider czy dyktator", która odbyła się 29 marca w warszawskim hotelu Hyatt. Gościem specjalnym konferencji był dr Daniel Goleman, światowej sławy psycholog, autor bestsellera "Inteligencja emocjonalna". Na konferencji nie zabrakło również wybitnych polskich specjalistów z dziedziny psychologii biznesu.

"Zbyt długo menedżerowie postrzegali emocje w pracy jako zgiełk zawadzający w racjonalnym funkcjonowaniu organizacji. Ale czasy ignorowania emocji, jako nie mających znaczenia dla biznesu, przeminęły." - powiedział Daniel Goleman podczas wykładu.

W czasie specjalnej sesji zatytułowanej "Learning to Lead with Emotional Intelligence" dr Goleman zaprezentował słuchaczom najnowsze wyniki badań i przemyślenia związane z kluczową rolą inteligencji emocjonalnej w kształtowaniu wybitnych przywódców w biznesie. Według przedstawionych przez niego badań kompetencje zaliczane do inteligencji emocjonalnej stanowią około 2/3 wszystkich kompetencji pozwalających na osiągnięcie bardzo dobrych wyników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Natomiast wybitni przywódcy cechują się nawet 85-procentowym wykorzystywaniem kompetencji emocjonalnych w porównaniu do jedynie 15-procentowego zapotrzebowania na kompetencje związane z inteligencją racjonalną (IQ).

Według doktora Golemana przywódcy o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej potrafią wytworzyć u współpracowników tzw. rezonans, który wyzwala w ludziach najlepsze cechy, zdolności umysłowe oraz talenty. Ale jest to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy lider inteligentnie posługuje się kompasem emocjonalnym: jest wrażliwy na uczucia innych, inspiruje, wytwarza pozytywną atmosferę pracy niezależnie od poziomu skomplikowania zadań, nawet w kryzysowych sytuacjach.

"Doskonały lider powinien wzbudzać pozytywne uczucia u wszystkich" - kontynuował dr Daniel Goleman.

Obok wykładu doktora Golemana na konferencji prelekcje przedstawili również polscy eksperci: prof. Witold Orłowski, Jacek Santorski i prof. Rafał Ohme oraz dr Georg Vielmetter i Joanna Pommersbach.

"Mamy dobre czasy dla testowania liderów. Dobre, bo trudne" - powiedział prof. Witold Orłowski.

Wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej omówił trudne wyzwania dla dzisiejszych liderów w perspektywie przyszłości światowej gospodarki.

Wykład mówiący o inteligencji emocjonalnej polskich liderów zaprezentowali również Jacek Santorski i prof. Rafał Ohme. Z badań socjologicznych, na które się powołali, wynika, że 75% polskich firm ma strukturę podobną do siedemnastowiecznego folwarku. Panuje w nich despotyczny przywódca lub układ urzędników i managerów, sprawujących władzę poprzez wyznaczanie celów i wymuszających ich realizację. Zachowanie status quo jest pilnowane przez grupy panujące, a restrukturyzacje mają na celu cięcie kosztów, a nie zmianę sposobu zarządzania. Prelegenci stwierdzili jednak, że w polskich realiach możliwe jest wprowadzenie modelu przywództwa inteligentnego emocjonalnie.

Prof. Ohme wprowadził również słuchaczy w zagadnienia związane z neuropsychologią i neuromarketingiem, tłumacząc mechanizmy działania mózgu i neuronów lustrzanych odpowiedzialnych za inteligencję emocjonalną. Według psychologa model działania człowieka - to, co zachodzi w jego mózgu podczas podejmowania decyzji -może być zaskakujący. Najnowsze badania neurologiczne dowodzą, że najpierw odczuwamy emocje, następnie działamy, a dopiero na końcu myślimy, racjonalizując jedynie podjęte działania.

W czasie konferencji został zaprezentowany raport "Leadership 2030", którego współautorem jest dr Georg Vielmetter. Przedstawił on analizę sześciu megatrendów przyszłości: globalizację, indywidualizm i wielość systemów wartości, zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne, cyfryzację stylu życia, integrację technologiczną oraz ich wpływ na przywództwo i firmy. Według doktora Vielmettera przyszłość skutecznego przywództwa wiąże się z potrzebą wyrzeczenia się swojej władzy przez liderów na rzecz współpracy wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Joanna Pommersbach przedstawiła wyniki badań dotyczących wpływu inteligencji emocjonalnej na style przywódcze stosowane przez liderów, prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat przez Hay Group. Badania te dowodzą, że im większą liczbą dominujących stylów przywódczych posługuje się lider i podchodzi do ich wyboru z dużą elastycznością, tym istnieje większa szansa na stworzenie wysoce efektywnego klimatu organizacyjnego. Mała elastyczność liderów w doborze stylów przywódczych często doprowadza do zaistnienia demotywującej atmosfery pracy. Joanna Pommersbach przeprowadziła również interaktywną sesję, dzięki której uczestnicy konferencji dowiedzieli się, jak można rozwijać inteligencję emocjonalną na co dzień.

W konferencji wzięło udział niemal 200 reprezentantów kadry kierowniczej oraz działów HR wiodących polskich firm oraz międzynarodowych korporacji.

Opublikowano: 2012-04-09

Źródło: Hay Group


Zobacz więcej wiadomościNapisz swój komentarz
Zobacz komentarze CzytelnikówZobacz więcej komentarzy