Gorące wiadomości

Debata na temat wypalenia zawodowego w Warszawie

Wypalenie zawodowe u pracownika jest jak zatarty silnik w samochodzie. Jeśli mówisz tylko o swoim biurze, nie chcesz rozmawiać z rodziną, przestałeś chętnie i dobrze wykonywać swoją pracę sprawdź lepiej, kiedy ostatnio dolałeś sobie olej. Goście debaty eksperckiej na temat przyszłości profesjonalistów w Polsce i roli edukacji przez całe życie, która miała miejsce 5 grudnia br. w Collegium Civitas, radzili, jak niezależnie od wieku uniknąć "zatarcia silnika" i nie przestawać dziwić się otaczającemu światu. Przykłady z życia zawodowego Polaków przywoływali psychologowie biznesu i praktycy zarządzania, m.in. Małgorzata Gryz (Microsoft), Joanna Mesjasz (coach, psycholog biznesu, naukowiec) i Andrzej Sadowski (Centrum im. Adama Smitha).

"Zagrożenie syndromem wypalenia zawodowego dotyka już co czwartego Polaka, bez względu na wiek, doświadczenie zawodowe i miejsce pracy" - wskazuje dr Magdalena Łużniak-Piecha, Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia ustawicznego w Collegium Civitas - "Chcieliśmy sprawdzić, co radzą w takich przypadkach specjaliści zarządzania, psychologowie i przedstawiciele firm tworzących dobre praktyki w zakresie motywowania pracowników. Spojrzeliśmy na zagadnienie rutynizacji i wypalenia z punktu widzenia pracownika, pracodawcy i oczywiście, jako uczelnia wyższa, z poziomu ośrodka naukowego."

Z badań pracowników w krajach UE wynika, że 30 proc. obserwuje u siebie destrukcyjny wpływ aktywności zawodowej na kondycję psychofizyczną. Zdaniem dr Joanny Mesjasz, psycholog zarządzania, w zarządzaniu własną karierą nie chodzi o to, by nie ponosić kosztów w ogóle, ale by je optymalizować. Naturalnym procesem, w którym dochodzić może do bilansowania jest dialog prowadzony z samym sobą. Chodzi o odejście od tego, co tylko zawodowe i znalezienie swojego źródła "wiecznej młodości":

- "Poczucie młodości oznacza pielęgnowanie w swoim życiu tego, co nas cieszy i sprawia przyjemność poza życiem zawodowym, jednocześnie rozbudzając w nas potrzebę kreatywności i ciągłego rozwoju bez względu na wiek" - wyjaśnia dr Mesjasz.

- "Sposobów na zapewnienie sobie "drugiej nogi" w życiu jest wiele. Jednym równowagę zapewnia rodzina, drugim sport, a inni zaczynają np. studiować filozofię" - wymienia dr Łużniak-Piecha - "Mamy w Collegium Civitas osoby, których hobby to studiowanie filozofii. Są doświadczeni zawodowo i nie potrzebują kolejnego dyplomu do powieszenia na ścianie, lecz dawki solidnej wiedzy pozwalającej spojrzeć z perspektywy na problemy, które spotykają ich w życiu i pracy. Chcą nauczyć się czegoś nie dla prestiżu, ale dla siebie" - dodaje.

Co może zrobić pracodawca? Wystarczy czerpać z dobrych wzorców. Coroczna lista Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce pokazuje najwyższe standardy dobrych praktyk w firmach. Odpowiedzi respondentów w ramach badania Great Place To Work, przedstawione przez zespół HR firmy Microsoft, potwierdzają złotą zasadę, że należy inwestować w pracownika, w jego rozwój, poczucie bezpieczeństwa, aby był zadowolony ze swojej pracy. Chodzi o to, aby jasno dawać do zrozumienia, że firma docenia jego wysiłek.

Co sprawia, że pracownik chętnie przychodzi do pracy? Przyjazna atmosfera, jasne kryteria awansu, wyjątkowe świadczenia pracownicze i bezpieczne warunki pracy to podstawa. Pracownikowi zależy na perspektywie rozwoju i na tym by mógł otwarcie rozmawiać z pracodawcą o swoich oczekiwaniach i aspiracjach. Dla 90 proc. ważne jest, że firma stwarza korzystne warunki dla pogodzenia pracy z obowiązkami rodzica lub opiekuna a dla blisko 88 proc., że ani wiek, płeć czy orientacja seksualna pracownika nie wpływa na sposób jego traktowania w firmie.

Rolą nowoczesnej edukacji jest tworzenie platformy wymiany myśli - intelektualnego i merytorycznego spotkania praktyków biznesu, samorządowców, struktur rządowych i środowiska naukowego Uczestnicy debaty wyraźnie wskazywali na potrzebę współpracy ze szkołami i uczelniami na poziomie praktycznym.

- "Kształtowanie odpowiednich postaw w zakresie rozwoju powinno odbywać się na wczesnym etapie edukacji i przy pełnym wsparciu ze strony środowiska, opiekunów i nauczycieli" - mówi Małgorzata Gryz, dyrektor działu Współpracy z Klientami i Partnerami Microsoft - "Dlatego też realizujemy międzynarodowy rogram "Partners in Learning". Inicjatywa ta oferuje szkołom, nauczycielom i uczniom pomoc w podniesieniu poziomu umiejętności w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych. Wyszukujemy i wspieramy innowacyjnych nauczycieli i szkoły, które tworzą środowisko sprzyjające rozwojowi. Jest to działanie szczególnie ważne dla zmniejszania wykluczenia cyfrowego w Polsce."

- "W naszym przekonaniu nowoczesna uczelnia to uczelnia otwartych drzwi i otwartych głów, weryfikująca utarte schematy i nieustannie zadająca pytanie: dlaczego i jak to zrobić lepiej? Ma za zadanie dostarczać rynkowi rozwiązań i analizy case studies z zakresu zarządzania, finansów i rozwoju struktury państwa, pozwalającej zyskać tzw. helicopter view." - podkreśla Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia ustawicznego Collegium Civitas - "Menedżer borykający się np. z problemem motywowania pracowników może porozmawiać na forum o rozwiązaniach, które wprowadzili przedstawiciele innych branż i sektorów gospodarki, a także zastanowić się wspólnie z teoretykami i naukowcami nad tym, jakie szersze mechanizmy spowodowały dany problem. Współpraca ta pozwala stawiać dokładną diagnozę sytuacji i wypracowywać gotowe rozwiązania na przyszłość" - dodaje dr Magdalena Łużniak-Piecha.

Debata Collegium Civitas była realizowana w ramach projektu "Edukacja przez Całe Życie" - programu Collegium Civitas współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem Projektu jest Europejskie Forum Właścicielek Firm.

Opublikowano: 2011-12-14

Źródło: CC


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz