Gorące wiadomości

Psychologia i pedagogika sądowa - studia podyplomowe przez internet

Wydział Psychologii Wyższej Szkoła Biznesu - National Louis-University w Nowym Sączu zaprasza do udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych "Psychologia i pedagogika sądowa" absolwentów psychologii i pedagogiki, którzy pracują lub zamierzają pracować w obszarze związanym z wymiarem sprawiedliwości.

W trakcie trzech semestrów słuchacze zapoznawać będą się z psychologicznymi i prawnymi aspektami przygotowywania ekspertyz sądowych, profilaktyki, resocjalizacji i mediacji.

Studia w całości prowadzone są na odległość w trybie e-learning (łącznie 300 godzin dydaktycznych), z wykorzystaniem nowoczesnej platformy internetowej, pozwalającej na bezpośrednią komunikację studentów z wykładowcami, przeglądanie materiałów multimedialnych oraz studiowanie niezbędnej literatury.

Absolwenci studiów podyplomowych zyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do sporządzania opinii dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, a po uzyskaniu rekomendacji będą mogli pełnić rolę biegłego sądowego. Znajdą także zatrudnienie w instytucjach państwowych i prywatnych zajmujących się profilaktyką, mediacjami i rozwiązywaniem konfliktów.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365).

Udział w studiach podyplomowych jest bezpłatny dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowano: 2011-08-10

Źródło: WSB-NLU


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz